Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

80. kapitola

Modlitba za obnovu Izraela

1 Pre zbormajstra. Na nápev: "Ľalie sú poučenia." Asafov. Žalm.
2 Vypočuj nás, Pastier vyvoleného národa, čo vedieš svoj ľud ako ovečky. 3 Ty, čo tróniš na cheruboch, zaskvej sa pred kmeňmi Božieho ľudu! Prejav svoju moc, príď nás zachrániť! 4 Prinavráť nám niekdajšiu veľkosť, Bože, preukáž nám znovu svoju priazeň a budeme zachránení. 5 Bože, vševládny Pane, dokedy budeš odmietať prosby svojho ľudu? 6 Kŕmil si nás chlebom skropeným slzami, napájal si nás z čaše plnej sĺz, 7 o náš kraj sa bili susedné národy a naši nepriatelia sa nám vysmievajú. 8 Prinavráť nám niekdajšiu veľkosť, Bože vševládny, preukáž nám znovu svoju priazeň a budeme zachránení. 9 Preniesol si svoj vinič z Egypta, vyhnal si pohanov a zasadil si ho, 10 pripravil si preň pôdu, 11 svojou tôňou pokryl stráne vrchov a ratolesťami objal nebotyčné cédre, 12 výhonky vystrel až k moru a svoje letorasty až k rieke Eufrat. 13 Prečo si rozbúral múr okolo svojej vinice, takže ju otrháva, kto ide okolo? 14 Diviaky ju rozrývajú, pasie sa na nej divá zver. 15 Vševládny Bože, vráť sa k nám, zhliadni z neba, ujmi sa svojej vinice. 16 Ochraňuj vinič, ktorý zasadila tvoja pravica, štepy, ktoré si vypestoval! 17 Tí, čo spálili a vyťali tvoju vinicu, nech zahynú pred tvojou rozhnevanou tvárou! 18 Nech tvoja ochranná ruka spočinie na synovi po tvojej pravici, na synovi človeka, ktorého si si vychoval! 19 Nikdy sa už od teba nechceme vzdialiť, zachovaj nás nažive a budeme vzývať tvoje meno. 20 Prinavráť nám niekdajšiu veľkosť, Jahve, Vševládny Bože, preukáž nám znovu svoju priazeň a budeme zachránení.