Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

79. kapitola

Národný žalospev

1 Žalm. Asafov. Bože, pohania vtrhli do tvojho dedičstva, poškvrnili tvoj svätý chrám, Jeruzalem obrátili v rumovisko.
2 Mŕtvoly tvojich sluhov pohodili dravým vtákom, telami tvojich verných kŕmili divú zver. 3 Vôkol Jeruzalema prelievali ich krv ako vodu a nechali ich ležať bez pohrebu. 4 Stali sme sa terčom posmechu našich susedov, terčom potupy a urážok všetkým navôkol. 5 Dokedy sa budeš hnevať, Jahve? Navždy? Bude tvoja urazená česť blčať ako požiar? 6 Vylej svoj hnev na národy, ktoré ťa neuznávajú, na ríše, ktoré sa ti neklaňajú! 7 Pozri, ako vyvraždili tvoj ľud a spustošili jeho rodné domy! 8 Nevyčítaj nám viny našich predkov, preukáž nám čím skôr milosrdnú lásku, lebo sme veľmi zúbožení. 9 Pomôž nám, Jahve, pôvodca našej spásy, pre česť svojho mena! Vysloboď nás a odpusť nám hriechy pre lásku svojho mena! 10 Prečo by sa mali pohania vypytovať: "Kdeže je ich Boh?" Nech pomsta za krv tvojich služobníkov ukáže sa pred našimi očami na bezbožných národoch! 11 Nech dôjde k tebe nárek zajatých, mocnou rukou vysloboď synov smrti. 12 Hanobenie, ktorým teba, Bože, zahŕňali naši susedia, hoď sedemnásobne na ich vlastné hlavy! 13 Potom tvoj ľud, my, tvoje ovečky, ktoré ty sám pasieš, budeme ti večne ďakovať a rozprávať chvály o tebe z pokolenia na pokolenie.