Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

79. kapitola

Národný žalospev

1 Žalm. Asafov. Bože, pohania vtrhli do tvojho dedičstva, poškvrnili tvoj svätý chrám, Jeruzalem obrátili v rumovisko.
2 Mŕtvoly tvojich sluhov pohodili dravým vtákom, telami tvojich verných kŕmili divú zver. 3 Vôkol Jeruzalema prelievali ich krv ako vodu a nechali ich ležať bez pohrebu. 4 Stali sme sa terčom posmechu našich susedov, terčom potupy a urážok všetkým navôkol. 5 Dokedy sa budeš hnevať, Jahve? Navždy? Bude tvoja urazená česť blčať ako požiar? 6 Vylej svoj hnev na národy, ktoré ťa neuznávajú, na ríše, ktoré sa ti neklaňajú! 7 Pozri, ako vyvraždili tvoj ľud a spustošili jeho rodné domy! 8 Nevyčítaj nám viny našich predkov, preukáž nám čím skôr milosrdnú lásku, lebo sme veľmi zúbožení. 9 Pomôž nám, Jahve, pôvodca našej spásy, pre česť svojho mena! Vysloboď nás a odpusť nám hriechy pre lásku svojho mena! 10 Prečo by sa mali pohania vypytovať: "Kdeže je ich Boh?" Nech pomsta za krv tvojich služobníkov ukáže sa pred našimi očami na bezbožných národoch! 11 Nech dôjde k tebe nárek zajatých, mocnou rukou vysloboď synov smrti. 12 Hanobenie, ktorým teba, Bože, zahŕňali naši susedia, hoď sedemnásobne na ich vlastné hlavy! 13 Potom tvoj ľud, my, tvoje ovečky, ktoré ty sám pasieš, budeme ti večne ďakovať a rozprávať chvály o tebe z pokolenia na pokolenie.