Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

7. kapitola

Modlitba prenasledovaného spravodlivého

1 Nárek. Dávidov. Nech sa spieva kvôli Benjamínovcovi Kušovi.
2 Jahve, Bože môj, k tebe sa utiekam, zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú, a vysloboď ma, 3 aby ma neroztrhali ako lev, aby ma neroztrhali a nik by ma nezachránil. 4 Jahve, Bože môj, ak som sa niečoho dopustil, ak som si poškvrnil ruky vinou, 5 ak som urobil zle svojmu dobrodincovi, ak som ušetril nespravodlivého utláčateľa, 6 nech ma nepriateľ stíha a dochytí, nech ma pošliape po zemi, nech moju česť hodí do prachu! Sela 7 Jahve, povstaň rozhorčený, zakroč proti zbesilosti mojich nepriateľov! Vstaň, Bože môj, na súd, ktorý si ustanovil! 8 Nech sa zhromaždia okolo teba všetky národy a ty si zasadni vysoko nad nimi! 9 (Jahve, ty súdiš všetky národy,) súď aj mňa, Jahve, podľa mojich skutkov, lebo sa cítim celkom nevinný. 10 Skoncuj so zlobou bezbožných, daj silu spravodlivým, lebo ty skúmaš mysle a srdcia, spravodlivý Bože! 11 Boh je moja ochrana, záchranca ľudí úprimného srdca. 12 Boh je spravodlivý sudca, zlých tresce každý deň. 13 Ak sa neobrátia, naostrí svoj meč, napne svoj luk a zacieli ho, 14 namieri smrtiacu zbraň, v ohni si rozžeraví šípy. 15 Ale zlý človek stále pripravuje zlo, vymýšľa klamstvá a pácha zločiny. 16 Kope hlbokú jamu, ale sám padne do pasce, ktorú nastavil. 17 Na neho sa zrúti jeho vlastná zloba, jeho násilie padne mu na hlavu. 18 Ja sa poďakujem Jahvemu za jeho spravodlivosť, budem ospevovať Meno Jahveho Najvyššieho.