Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

7. kapitola

Modlitba prenasledovaného spravodlivého

1 Nárek. Dávidov. Nech sa spieva kvôli Benjamínovcovi Kušovi.
2 Jahve, Bože môj, k tebe sa utiekam, zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú, a vysloboď ma, 3 aby ma neroztrhali ako lev, aby ma neroztrhali a nik by ma nezachránil. 4 Jahve, Bože môj, ak som sa niečoho dopustil, ak som si poškvrnil ruky vinou, 5 ak som urobil zle svojmu dobrodincovi, ak som ušetril nespravodlivého utláčateľa, 6 nech ma nepriateľ stíha a dochytí, nech ma pošliape po zemi, nech moju česť hodí do prachu! Sela 7 Jahve, povstaň rozhorčený, zakroč proti zbesilosti mojich nepriateľov! Vstaň, Bože môj, na súd, ktorý si ustanovil! 8 Nech sa zhromaždia okolo teba všetky národy a ty si zasadni vysoko nad nimi! 9 (Jahve, ty súdiš všetky národy,) súď aj mňa, Jahve, podľa mojich skutkov, lebo sa cítim celkom nevinný. 10 Skoncuj so zlobou bezbožných, daj silu spravodlivým, lebo ty skúmaš mysle a srdcia, spravodlivý Bože! 11 Boh je moja ochrana, záchranca ľudí úprimného srdca. 12 Boh je spravodlivý sudca, zlých tresce každý deň. 13 Ak sa neobrátia, naostrí svoj meč, napne svoj luk a zacieli ho, 14 namieri smrtiacu zbraň, v ohni si rozžeraví šípy. 15 Ale zlý človek stále pripravuje zlo, vymýšľa klamstvá a pácha zločiny. 16 Kope hlbokú jamu, ale sám padne do pasce, ktorú nastavil. 17 Na neho sa zrúti jeho vlastná zloba, jeho násilie padne mu na hlavu. 18 Ja sa poďakujem Jahvemu za jeho spravodlivosť, budem ospevovať Meno Jahveho Najvyššieho.