Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

77. kapitola

Rozjímanie nad minulosťou Izraela

1 Pre zbormajstra... Jedutunov. Asafov. Žalm.
2 Hlasne volám k Bohu o pomoc, kričím k Bohu a on ma počúva. 3 V deň úzkosti obrátil som sa na Pána, za noci spínal som ruky v modlitbe neúnavne a odmietal som všetku ľudskú útechu. 4 Keď myslím na Boha, vzdychám a keď uvažujem, klesám na duchu. Sela 5 Ani len oka mi nedáš zažmúriť, som rozrušený a neschopný slova. 6 Premýšľam o zašlých časoch, rozpomínam sa na dávne roky. 7 Za nocí mi to znie ako refrén mysľou, hĺbam a v duchu sa pýtam: 8 Či nás Pán zavrhol navždy a nikdy nám už neprejaví priazeň? 9 Či nás prestal milovať a nesplnené zostanú jeho sľuby, ktoré dal predošlým pokoleniam? 10 Zabudol Boh na svoje milosrdenstvo a hnev mu zatvoril srdce? Sela 11 Povedal som si: "Trápi ma, že Najvyšší teraz celkom inak koná!" 12 Spomínam si na veľké skutky Jahveho, mám na mysli tvoje dávne zázračné činy, 13 zamýšľam sa nad tvojimi dielami, uvažujem o všetkom, čo si učinil. 14 Bože, ty robíš všetko sväto, ktoré božstvo je také veľké ako náš Boh? 15 Bože, ty jediný robíš zázraky, ty si ukázal národom svoju moc, 16 svojou rukou si vyslobodil svoj ľud, potomkov vyvoleného národa. Sela 17 Uzreli ťa vody, Bože, uzreli ťa vody a rozvlnili sa, morské hlbiny sa rozvírili. 18 Mračná vychrlili prúdy vôd, v oblakoch duneli hromy a blesky križovali oblohu. 19 Hromobitie rachotilo v povíchrici, tvoje blesky ožarovali celý svet a zem sa hýbala a triasla. 20 Tvoja cesta viedla cez more, tvoj chodník cez šíre vody a tvoje stopy nebolo vidno. 21 Viedol si svoj ľud ako ovečky Mojžišovou a Áronovou rukou.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk