Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

76. kapitola

Óda na strašného Boha

1 Pre zbormajstra. Na strunových nástrojoch. Žalm. Asafov. Pieseň.
2 Boh je známy vo svojej zemi, jeho meno je veľké u vyvoleného národa. 3 Prebýva vo Svätom meste, na Sione má svoj stánok. 4 Tu dolámal blýskavé šípy, štíty, meče a všetky zbrane. Sela 5 Vznešený si, Bože, a veľmi mocný! 6 Tí, čo sa hnali za korisťou, boli o ňu obraní, najudatnejší pohynuli a najsilnejším ochrnuli ruky 7 Na tvoju hrozbu, Bože našich otcov, jazdci a kone popadali omráčení. 8 Vzbudzuješ hrôzu, Bože, ktože obstojí pred tebou, keď sa rozhneváš? 9 Vyhlásil si svoj rozsudok z neba, zem sa zdesila a zatíchla. 10 Bože, keď si začal súd na obranu utláčaných zeme, Sela 11 aj zúriví ľudia museli ťa osláviť a tí, čo prežili tvoj hnev, zasvätia ti sviatok. 12 Robte sľuby Jahvemu, svojmu Bohu, a plňte ich, všetci navôkol prineste mu dary, 13 lebo on krotí pyšných panovníkov a napĺňa bázňou všetkých kráľov sveta.