Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

75. kapitola

Všeobecný a celkový súd

1 Pre zbormajstra. "Nenič." Žalm. Asafov. Pieseň.
2 Oslavujeme ťa, Bože, oslavujeme ťa; blízky si tým, ktorí rozhlasujú tvoje veľké činy. 3 Boh hovorí: "Keď príde čas, ktorý som určil, ja sám budem spravodlivo súdiť. 4 Hoci sa trasie zem a s ňou celé ľudstvo, ja držím pevne jej základy. Sela 5 Pyšným hovorím: "Nevystatujte sa!" a bezbožným: "Nedvíhajte vysoko rohy, 6 nedvíhajte rohy proti nebu, nehovorte bezočivo voči Stvoriteľovi! 7 Ani od východu, ani od západu, ani od púšte nepríde posila!" 8 Boh je sudca: jedného poníži, druhého povýši. 9 Jahve drží v ruke čašu a v nej šumí víno Božieho hnevu. Nalieva z neho a každý bezbožník na zemi musí ho vypiť do poslednej kvapky. 10 Ale ja budem naveky oslavovať chvály, spievať budem stále Bohu našich otcov. 11 Pozrážam rohy bezbožníkom a pozdvihnú sa čelá statočných ľudí.