Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

74. kapitola

Nárek po spustošení Chrámu

1 Báseň. Asafova. Prečo si nás, Bože, zavrhol? Je to navždy? Prečo si hnevom zahorel na svoje ovečky?
2 Rozpamätaj sa na ľud, ktorý si oddávna prijal za svoj, na ľud, ktorý si vykúpil, aby patril tebe, pamätaj na vrch Sion, kde je tvoje sídlo! 3 Zájdi si medzi tie prastaré zrúcaniny: nepriateľ spustošil všetko vo svätyni. 4 Rev nepriateľov rozliehal sa tvojím svätým miestom, svoje odznaky vztýčili v ňom na znak víťazstva. 5 Rozváľali všetko ako drevorubači, čo sa v lese rozháňajú sekerou, 6 vytrhali rezbárske ozdoby, roztrieskali ich sekerami a topormi. 7 Podpálili tvoju svätyňu, znesvätili tvoj chrám a zrovnali ho so zemou. 8 Povedali si: "Úplne ich vyhubme!" A po krajine spálili bohoslužobné stánky. 9 Prestali už u nás Božie znamenia, nemáme prorokov a nikto z nás nevie, dokiaľ to potrvá. 10 Bože, dokedy nepriateľ bude sa posmievať? Neustále bude protivník hanobiť tvoje meno? 11 Prečo odťahuješ svoju pravicu, prečo sa na to nečinne pozeráš? 12 Ale ty, Bože, ty si kráľom od vekov, ty, víťazný osloboditeľ sveta, 13 svojou silou rozdvojil si more, rozdrúzgal si hlavy morským obludám, 14 roztrieskal si hlavy Leviatanovi a hodil si ho za pokrm žralokom. 15 Dal si vyprýštiť prameňom a bystrinám a vysušil si rieky bohaté na vodu. 16 Tebe patrí deň a tvoja je noc, ty si stvoril mesiac a slnko, 17 ty si ustálil zemské oblasti, ty si ustálil leto a zimu. 18 Rozpamätaj sa, Jahve, na rúhanie nepriateľa, na urážky, ktorými ťa zahŕňa divošské plemeno. 19 Nevydávaj dravcom svoju holubicu, nezabudni navždy na svojich trpiacich sluhov. 20 Pamätaj na svoju zmluvu, lebo z každého kúta zeme číha násilenstvo. 21 Nech utláčaný neodchádza s hanbou, nech biedni a ubití chvália tvoje meno! 22 Vstaň, Bože, ujmi sa svojej veci, pamätaj, ako ťa hlupáci denne urážajú, 23 nezabúdaj na krik tvojich odporcov, stále rastúci rev tvojich protivníkov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk