Predchádzajúca kapitola

73. kapitola

Konečná spravodlivosť

1 Žalm. Asafov. Aký dobrý je Boh voči statočným ľuďom, aký dobrý je Pán k tým, čo majú čisté úmysly!
2 Takmer sa mi noha pošmykla a len-len, že som nepadol, 3 závidel som chvastúňom, keď som videl, ako sa darí bezbožníkom. 4 Nemajú utrpenie, ich telá sú zdravé a vypasené, 5 nie sú zavalení starosťami ako iní, netrpia ako ostatní smrteľníci. 6 Preto pýchu majú ako zlatú reťaz kolo krku a násilenstvo ich zahaľuje ako rúcho. 7 Oči sa im zlostne blyštia uprostred tučnej tváre a pyšné nápady lietajú im mysľou. 8 Ich reč je samý výsmech a zlomyseľnosť, pohŕdavo šíria krivé obvinenia. 9 Svoje ústa dvíhajú k nebu a jazykom zametajú zem. 10 A môj ľud ide za nimi a ich slová pije ako vodu, 11 hoci hovoria: "Čože Boh o tom vie? Najvyšší sa o to nestará." 12 Takíto sú bezbožníci, ale stále sa im darí a hromadia bohatstvá! 13 Teda nadarmo som mal vždy čisté úmysly a zachoval sa od hriešnych skutkov, 14 keď po celý deň znášam údery a moje trampoty sa začínajú od včasného rána! 15 Keby som takto rozprával, zradil by som pokolenie Božích synov. 16 Teda som uvažoval, aby som to porozumel, ale zdalo sa mi to príliš ťažké, 17 dokiaľ som nevstúpil do božských svätýň a nepochopil, aký koniec ich čaká. 18 Hľa, ponechal si ich na šmykľavej ceste a vystavil si ich pádu do záhuby. 19 Ako rýchlo vyjdú navnivoč, odpadnú a zomrú zachvátení hrôzou, 20 ako sen pri precitnutí, Bože, sťa videnia vo sne, čo zmiznú z pamäti, sotva sa človek prebudí. 21 Keď sa vo mne búrilo srdce a zaslepila ma závisť, 22 bol som ohlúpený a nič som nechápal, Bože, stál som pred tebou ako nerozumné zviera, 23 a predsa som zostal pri tebe, držíš ma za ruku, 24 vedieš svojou radou a nakoniec ma chceš vziať do svojej slávy. 25 Kohože mám v nebi okrem teba? A keď mám teba, neteší ma zem. 26 Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh je moja sila, moje večné dedičstvo. 27 Zahynú všetci, čo sa od teba vzdialia, zahubíš tých, čo sa ti spreneveria, 28 ale moje najväčšie šťastie je byť s tebou, Bože, teba som si vyvolil za útočište, Pán a Boh môj. Budem rozhlasovať tvoje veľké činy na zhromaždeniach ľudu vo Svätom meste.