Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

73. kapitola

Konečná spravodlivosť

1 Žalm. Asafov. Aký dobrý je Boh voči statočným ľuďom, aký dobrý je Pán k tým, čo majú čisté úmysly!
2 Takmer sa mi noha pošmykla a len-len, že som nepadol, 3 závidel som chvastúňom, keď som videl, ako sa darí bezbožníkom. 4 Nemajú utrpenie, ich telá sú zdravé a vypasené, 5 nie sú zavalení starosťami ako iní, netrpia ako ostatní smrteľníci. 6 Preto pýchu majú ako zlatú reťaz kolo krku a násilenstvo ich zahaľuje ako rúcho. 7 Oči sa im zlostne blyštia uprostred tučnej tváre a pyšné nápady lietajú im mysľou. 8 Ich reč je samý výsmech a zlomyseľnosť, pohŕdavo šíria krivé obvinenia. 9 Svoje ústa dvíhajú k nebu a jazykom zametajú zem. 10 A môj ľud ide za nimi a ich slová pije ako vodu, 11 hoci hovoria: "Čože Boh o tom vie? Najvyšší sa o to nestará." 12 Takíto sú bezbožníci, ale stále sa im darí a hromadia bohatstvá! 13 Teda nadarmo som mal vždy čisté úmysly a zachoval sa od hriešnych skutkov, 14 keď po celý deň znášam údery a moje trampoty sa začínajú od včasného rána! 15 Keby som takto rozprával, zradil by som pokolenie Božích synov. 16 Teda som uvažoval, aby som to porozumel, ale zdalo sa mi to príliš ťažké, 17 dokiaľ som nevstúpil do božských svätýň a nepochopil, aký koniec ich čaká. 18 Hľa, ponechal si ich na šmykľavej ceste a vystavil si ich pádu do záhuby. 19 Ako rýchlo vyjdú navnivoč, odpadnú a zomrú zachvátení hrôzou, 20 ako sen pri precitnutí, Bože, sťa videnia vo sne, čo zmiznú z pamäti, sotva sa človek prebudí. 21 Keď sa vo mne búrilo srdce a zaslepila ma závisť, 22 bol som ohlúpený a nič som nechápal, Bože, stál som pred tebou ako nerozumné zviera, 23 a predsa som zostal pri tebe, držíš ma za ruku, 24 vedieš svojou radou a nakoniec ma chceš vziať do svojej slávy. 25 Kohože mám v nebi okrem teba? A keď mám teba, neteší ma zem. 26 Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh je moja sila, moje večné dedičstvo. 27 Zahynú všetci, čo sa od teba vzdialia, zahubíš tých, čo sa ti spreneveria, 28 ale moje najväčšie šťastie je byť s tebou, Bože, teba som si vyvolil za útočište, Pán a Boh môj. Budem rozhlasovať tvoje veľké činy na zhromaždeniach ľudu vo Svätom meste.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk