Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

72. kapitola

Prisľúbený kráľ

1 Šalamúnov. Bože, daj kráľovi svoju sudcovskú právomoc, kráľovskému synovi svoju spravodlivosť,
2 aby tvojmu ľudu vynášal správne rozsudky, spravodlivé rozhodnutia tvojim ubiedeným. 3 Po celej krajine od hôr po návršia nech panuje pokoj a kvitnú dobré mravy! 4 On dopomôže utláčaným k právu, zastane sa synov biednych ľudí a rozdrví utláčateľov. 5 Jeho kráľovstvo potrvá dotiaľ, dokiaľ bude slnko žiariť a mesiac svietiť, po všetky pokolenia. 6 Je ako dážď, čo padá na lúčiny, ako tichý dáždik, ktorý zavlažuje zem. 7 V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a veľký blahobyt, dokiaľ len mesiac nevyhasne. 8 Bude vládnuť od mora k moru, od rieky Eufrat až po okraj zeme; 9 zohnú sa pred ním obyvatelia púšte, jeho nepriatelia budú lízať prach. 10 Králi Taršiša a ostrovov donesú mu dary, králi Arábie a Sáby odovzdajú mu poplatky, 11 všetci králi poklonia sa pred ním a všetky národy budú mu slúžiť. 12 Oslobodí chudobného od vydierača a ujme sa utrápeného, čo nemá ochrancu. 13 Bude mať súcit so slabým a biednym, zachráni život chudobných, 14 vyslobodí ich z útlaku a násilia, lebo ich krv je drahocenná v jeho očiach. 15 (Nech dlho žije a nech mu prinášajú zlato z Arábie!) Budú sa za neho modliť bez prestania, každý deň mu budú dobrorečiť. 16 Na zemi bude hojnosť obilia, bude sa vlniť až po temená vrchov ako kvety a plody Libanonu, ako tráva na poli. 17 Nech jeho meno trvá naveky, nech sa jeho meno rozrastá pod slnkom! V ňom budú požehnané všetky národy zeme a všetky pokolenia nazvú ho blaženým. 18 Nech je zvelebený Jahve, Boh vyvoleného národa, jedine on koná také divy! 19 Nech je velebené jeho slávne meno naveky, nech sa jeho slávou naplní celá zem! Amen. Amen. 20 Koniec modlitieb Dávida, syna Izajovho.