Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

71. kapitola

Starcova modlitba

1 Jahve, k tebe sa utiekam, nikdy nedovoľ, aby som sa sklamal!
2 Ty si spravodlivý, vysloboď ma a ochráň ma, počuj môj hlas a spas ma! 3 Buď mi skalným útočišťom, kam zájdem kedykoľvek! Rozhodol si, že ma zachrániš, veď ty si moje útočište a moja pevnosť. 4 Bože môj, vytrhni ma z rúk bezbožníkov, z moci nešľachetných a násilných ľudí! 5 Pane, ty si moja nádej, Jahve, v teba som dúfal od svojej mladosti. 6 K tebe sa viniem od svojho detstva, ty ma ochraňuješ od môjho narodenia, a preto ťa nikdy chváliť neprestanem. 7 Pre mnohých som bol ako Bohom postihnutý, ale ty si moje isté útočište, 8 preto ťa chválim, ako len vládzem, a po celé dni ťa oslavujem. 9 Neodvrhuj ma v dňoch mojej staroby, neopúšťaj ma, keď ma už sily opúšťajú, 10 lebo moji nepriatelia rozprávajú proti mne a tí, čo na mňa striehnu, vospolok sa radia: 11 "Boh ho opustil, vrhnite sa naňho, chyťte ho, ostal bez obrancu!" 12 Bože, nevzďaľuj sa odo mňa, Bože môj, teraz mi príď na pomoc! 13 Nech sa sklamú a zhynú, ktorí na mňa útočia, hanba a potupa na tých, čo mi chcú škodiť! 14 Ale ja neprestávam dúfať a budem ťa stále viac oslavovať, 15 budem rozprávať o tvojej spravodlivosti a po celé dni o tvojich dobrodeniach, ktoré nemožno ani vypočítať. 16 Začnem s tvojimi veľkými činmi, Jahve, zdôrazním, že ty jediný si svätý. 17 Bože, ty si ma vyučoval od mladosti, po celý život som rozprával o tvojich podivných skutkoch 18 a teraz, keď som zostarel a zbeleli mi vlasy, neopúšťaj ma, Bože, nech oslávim tvoje mocné rameno pred budúcimi pokoleniami 19 a vychválim tvoju moc a spravodlivosť do nebies, lebo ty si vykonal veľké veci. Bože, kto sa ti vyrovná? 20 Dopustil si na mňa mnohé a ťažké utrpenia, ale znovu mi vraciaš životnú silu, opäť ma dvíhaš z hlbín zeme, 21 dáš mi nevídanú slávu, vrátiš sa ku mne a potešíš ma. 22 Potom ti budem ďakovať za sprievodu harfy za tvoju vernú lásku, Bože môj, zahrám ti na citare, presvätý Bože vyvoleného národa! 23 Pri zvukoch hudby budem jasať od radosti a spievať z celej duše, že si ma zachránil. 24 Po celý deň budem rozprávať o tvojej spravodlivosti, keď hanba a posmech stihnú tých, čo ma chceli vrhnúť do nešťastia.