Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

71. kapitola

Starcova modlitba

1 Jahve, k tebe sa utiekam, nikdy nedovoľ, aby som sa sklamal!
2 Ty si spravodlivý, vysloboď ma a ochráň ma, počuj môj hlas a spas ma! 3 Buď mi skalným útočišťom, kam zájdem kedykoľvek! Rozhodol si, že ma zachrániš, veď ty si moje útočište a moja pevnosť. 4 Bože môj, vytrhni ma z rúk bezbožníkov, z moci nešľachetných a násilných ľudí! 5 Pane, ty si moja nádej, Jahve, v teba som dúfal od svojej mladosti. 6 K tebe sa viniem od svojho detstva, ty ma ochraňuješ od môjho narodenia, a preto ťa nikdy chváliť neprestanem. 7 Pre mnohých som bol ako Bohom postihnutý, ale ty si moje isté útočište, 8 preto ťa chválim, ako len vládzem, a po celé dni ťa oslavujem. 9 Neodvrhuj ma v dňoch mojej staroby, neopúšťaj ma, keď ma už sily opúšťajú, 10 lebo moji nepriatelia rozprávajú proti mne a tí, čo na mňa striehnu, vospolok sa radia: 11 "Boh ho opustil, vrhnite sa naňho, chyťte ho, ostal bez obrancu!" 12 Bože, nevzďaľuj sa odo mňa, Bože môj, teraz mi príď na pomoc! 13 Nech sa sklamú a zhynú, ktorí na mňa útočia, hanba a potupa na tých, čo mi chcú škodiť! 14 Ale ja neprestávam dúfať a budem ťa stále viac oslavovať, 15 budem rozprávať o tvojej spravodlivosti a po celé dni o tvojich dobrodeniach, ktoré nemožno ani vypočítať. 16 Začnem s tvojimi veľkými činmi, Jahve, zdôrazním, že ty jediný si svätý. 17 Bože, ty si ma vyučoval od mladosti, po celý život som rozprával o tvojich podivných skutkoch 18 a teraz, keď som zostarel a zbeleli mi vlasy, neopúšťaj ma, Bože, nech oslávim tvoje mocné rameno pred budúcimi pokoleniami 19 a vychválim tvoju moc a spravodlivosť do nebies, lebo ty si vykonal veľké veci. Bože, kto sa ti vyrovná? 20 Dopustil si na mňa mnohé a ťažké utrpenia, ale znovu mi vraciaš životnú silu, opäť ma dvíhaš z hlbín zeme, 21 dáš mi nevídanú slávu, vrátiš sa ku mne a potešíš ma. 22 Potom ti budem ďakovať za sprievodu harfy za tvoju vernú lásku, Bože môj, zahrám ti na citare, presvätý Bože vyvoleného národa! 23 Pri zvukoch hudby budem jasať od radosti a spievať z celej duše, že si ma zachránil. 24 Po celý deň budem rozprávať o tvojej spravodlivosti, keď hanba a posmech stihnú tých, čo ma chceli vrhnúť do nešťastia.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk