Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

71. kapitola

Starcova modlitba

1 Jahve, k tebe sa utiekam, nikdy nedovoľ, aby som sa sklamal!
2 Ty si spravodlivý, vysloboď ma a ochráň ma, počuj môj hlas a spas ma! 3 Buď mi skalným útočišťom, kam zájdem kedykoľvek! Rozhodol si, že ma zachrániš, veď ty si moje útočište a moja pevnosť. 4 Bože môj, vytrhni ma z rúk bezbožníkov, z moci nešľachetných a násilných ľudí! 5 Pane, ty si moja nádej, Jahve, v teba som dúfal od svojej mladosti. 6 K tebe sa viniem od svojho detstva, ty ma ochraňuješ od môjho narodenia, a preto ťa nikdy chváliť neprestanem. 7 Pre mnohých som bol ako Bohom postihnutý, ale ty si moje isté útočište, 8 preto ťa chválim, ako len vládzem, a po celé dni ťa oslavujem. 9 Neodvrhuj ma v dňoch mojej staroby, neopúšťaj ma, keď ma už sily opúšťajú, 10 lebo moji nepriatelia rozprávajú proti mne a tí, čo na mňa striehnu, vospolok sa radia: 11 "Boh ho opustil, vrhnite sa naňho, chyťte ho, ostal bez obrancu!" 12 Bože, nevzďaľuj sa odo mňa, Bože môj, teraz mi príď na pomoc! 13 Nech sa sklamú a zhynú, ktorí na mňa útočia, hanba a potupa na tých, čo mi chcú škodiť! 14 Ale ja neprestávam dúfať a budem ťa stále viac oslavovať, 15 budem rozprávať o tvojej spravodlivosti a po celé dni o tvojich dobrodeniach, ktoré nemožno ani vypočítať. 16 Začnem s tvojimi veľkými činmi, Jahve, zdôrazním, že ty jediný si svätý. 17 Bože, ty si ma vyučoval od mladosti, po celý život som rozprával o tvojich podivných skutkoch 18 a teraz, keď som zostarel a zbeleli mi vlasy, neopúšťaj ma, Bože, nech oslávim tvoje mocné rameno pred budúcimi pokoleniami 19 a vychválim tvoju moc a spravodlivosť do nebies, lebo ty si vykonal veľké veci. Bože, kto sa ti vyrovná? 20 Dopustil si na mňa mnohé a ťažké utrpenia, ale znovu mi vraciaš životnú silu, opäť ma dvíhaš z hlbín zeme, 21 dáš mi nevídanú slávu, vrátiš sa ku mne a potešíš ma. 22 Potom ti budem ďakovať za sprievodu harfy za tvoju vernú lásku, Bože môj, zahrám ti na citare, presvätý Bože vyvoleného národa! 23 Pri zvukoch hudby budem jasať od radosti a spievať z celej duše, že si ma zachránil. 24 Po celý deň budem rozprávať o tvojej spravodlivosti, keď hanba a posmech stihnú tých, čo ma chceli vrhnúť do nešťastia.