Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

70. kapitola

Volanie v úzkostiach

1 Pre zbormajstra. Dávidov. Ako pripomienka.
2 Bože, príď ma zachrániť, Jahve, ponáhľaj sa mi na pomoc! 3 Hanba a posmech na tých, čo ma chcú zahubiť! Nech s potupou ustúpia, čo sa tešia z môjho nešťastia! 4 Nech zmeravejú od hanby, ktorí sa mi posmievajú! 5 Ale tí, čo ťa hľadajú, nech jasajú a nech v tebe nájdu plnú radosť! Nech tí, čo od teba čakajú záchranu, neustále volajú: "Sláva ti, Bože náš!" 6 Ja som však úbohý a biedny, Bože, príď mi na pomoc! Ty si môj pomocník, ty si môj spasiteľ, preto, Jahve, nemeškaj!