Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

69. kapitola

Nárek

1 Pre zbormajstra. Na nápev: Ľalie... Dávidov.
2 Bože, zachráň ma, lebo vody siahajú mi až po hrdlo! 3 Viaznem v hlbokom bahne, kde niet sa o čo oprieť, padol som do hlbokých vôd a príval ma zalieva. 4 Ustal som od kriku, hrdlo mi zachríplo, zrak sa mi kalí, čo toľko svojho Boha vyzerám. 5 Viac ako vlasov na mojej hlave je tých, čo ma bez dôvodu nenávidia. Mnoho je tých, čo ma prenasledujú, mnohí sú mi nepriateľmi bez príčiny. (Ako môžem vrátiť, čo som neukradol?) 6 Bože, ty vieš, aký som bol nerozumný, moje previnenia sú ti dobre známe. 7 Nech nie som na hanbu dúfajúcim v teba, Pane, Bože vševládny! Nech nie sú pokorení mojou vinou tí, čo ťa milujú, Bože vyvoleného národa! 8 Lebo kvôli tebe znášam pohŕdanie a vystavený som posmechu, 9 moji bratia ma považujú za cudzieho, som cudzincom vo vlastnej rodine. 10 Lebo ma stravuje horlivosť za tvoj chrám, dopadajú na mňa urážky tých, čo urážajú teba. 11 Pôstom moríme svoje telo a ľudia ma za to potupujú, 12 obliekam sa do kajúceho rúcha a robia si zo mňa žarty. 13 Povaľači pri mestských bránach klebetia o mne, opilci sa zo mňa vysmievajú. 14 Ale ja sa modlím k tebe, Jahve, v tomto milostivom čase: Pre svoju veľkú lásku, Bože, odpovedz mi, poskytni mi svoju sľúbenú pomoc! 15 Vytiahni ma z bahna, aby som v ňom neuviazol, zachráň ma od mojich nepriateľov a z bezodných hlbočín, 16 aby ma nestrhli vodné prúdy, aby ma nepohltila hlbočina, aby priepasť nezavrela nado mnou pažerák. 17 Odpovedz mi, Jahve, veď tvoja láska je dobrotivá, obráť sa ku mne s otcovskou nežnosťou! 18 Neodvracaj svoju tvár od svojho sluhu, odpovedz mi rýchlo, som v nebezpečenstve. 19 Príď celkom blízko ku mne a vymaň ma, zachráň ma pred nepriateľmi! 20 Ty vieš, aké pohŕdanie, akú hanbu a potupu znášam, ty poznáš všetkých mojich trýzniteľov. 21 Opovrhovanie zlomilo mi srdce, až ma sily opustili, čakal som na súcit, ale márne, hľadal som tešiteľov, ale som nenašiel. 22 Do jedla mi namiešali žlč a keď som bol smädný, napájali ma octom. 23 Nech ich vlastný stôl je im nástrahou, ich hostiny nech sú pre nich pascou! 24 Nech sa im v očiach zatmie, nech celkom oslepnú, nech im choroba rozhlodá bedrá! 25 Vylej na nich svoje rozhorčenie, nech ich zachváti oheň tvojho hnevu! 26 Nech spustne ich domov, ich stánok nech je bez obyvateľa, 27 lebo prenasledujú toho, koho si ty udrel, množia bolesti tomu, koho si ty ranil. 28 Započítaj im hriech na hriech, nech nikdy nezakúsia tvoje milosrdenstvo! 29 Nech sú vytretí z knihy života, nezapíš ich medzi vyvolených! 30 Ja som nešťastný a sužovaný, Bože, kiež ma pozdvihne tvoja pomoc! 31 Potom budem spevom chváliť Boha, velebiť ho a vzdávať vďaky 32 a to bude Jahvemu milšie ako obetný býk, ako junec dobre urastený. 33 Pozrite a tešte sa, skromní ľudia, povzbuďte sa, milujúci Boha, 34 lebo Jahve počúva chudobných a nezabúda na tých, čo sú vo vyhnanstve. 35 Chváľte ho, nebesia i zem, moria a všetko, čo žije v nich, 36 lebo Boh zachráni Sion a znovu vybuduje naše mestá, bude sa v nich bývať a nám budú patriť. 37 Zdedia ich naše detné deti, budú ich obývať tí, čo milujú Boha.