Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

69. kapitola

Nárek

1 Pre zbormajstra. Na nápev: Ľalie... Dávidov.
2 Bože, zachráň ma, lebo vody siahajú mi až po hrdlo! 3 Viaznem v hlbokom bahne, kde niet sa o čo oprieť, padol som do hlbokých vôd a príval ma zalieva. 4 Ustal som od kriku, hrdlo mi zachríplo, zrak sa mi kalí, čo toľko svojho Boha vyzerám. 5 Viac ako vlasov na mojej hlave je tých, čo ma bez dôvodu nenávidia. Mnoho je tých, čo ma prenasledujú, mnohí sú mi nepriateľmi bez príčiny. (Ako môžem vrátiť, čo som neukradol?) 6 Bože, ty vieš, aký som bol nerozumný, moje previnenia sú ti dobre známe. 7 Nech nie som na hanbu dúfajúcim v teba, Pane, Bože vševládny! Nech nie sú pokorení mojou vinou tí, čo ťa milujú, Bože vyvoleného národa! 8 Lebo kvôli tebe znášam pohŕdanie a vystavený som posmechu, 9 moji bratia ma považujú za cudzieho, som cudzincom vo vlastnej rodine. 10 Lebo ma stravuje horlivosť za tvoj chrám, dopadajú na mňa urážky tých, čo urážajú teba. 11 Pôstom moríme svoje telo a ľudia ma za to potupujú, 12 obliekam sa do kajúceho rúcha a robia si zo mňa žarty. 13 Povaľači pri mestských bránach klebetia o mne, opilci sa zo mňa vysmievajú. 14 Ale ja sa modlím k tebe, Jahve, v tomto milostivom čase: Pre svoju veľkú lásku, Bože, odpovedz mi, poskytni mi svoju sľúbenú pomoc! 15 Vytiahni ma z bahna, aby som v ňom neuviazol, zachráň ma od mojich nepriateľov a z bezodných hlbočín, 16 aby ma nestrhli vodné prúdy, aby ma nepohltila hlbočina, aby priepasť nezavrela nado mnou pažerák. 17 Odpovedz mi, Jahve, veď tvoja láska je dobrotivá, obráť sa ku mne s otcovskou nežnosťou! 18 Neodvracaj svoju tvár od svojho sluhu, odpovedz mi rýchlo, som v nebezpečenstve. 19 Príď celkom blízko ku mne a vymaň ma, zachráň ma pred nepriateľmi! 20 Ty vieš, aké pohŕdanie, akú hanbu a potupu znášam, ty poznáš všetkých mojich trýzniteľov. 21 Opovrhovanie zlomilo mi srdce, až ma sily opustili, čakal som na súcit, ale márne, hľadal som tešiteľov, ale som nenašiel. 22 Do jedla mi namiešali žlč a keď som bol smädný, napájali ma octom. 23 Nech ich vlastný stôl je im nástrahou, ich hostiny nech sú pre nich pascou! 24 Nech sa im v očiach zatmie, nech celkom oslepnú, nech im choroba rozhlodá bedrá! 25 Vylej na nich svoje rozhorčenie, nech ich zachváti oheň tvojho hnevu! 26 Nech spustne ich domov, ich stánok nech je bez obyvateľa, 27 lebo prenasledujú toho, koho si ty udrel, množia bolesti tomu, koho si ty ranil. 28 Započítaj im hriech na hriech, nech nikdy nezakúsia tvoje milosrdenstvo! 29 Nech sú vytretí z knihy života, nezapíš ich medzi vyvolených! 30 Ja som nešťastný a sužovaný, Bože, kiež ma pozdvihne tvoja pomoc! 31 Potom budem spevom chváliť Boha, velebiť ho a vzdávať vďaky 32 a to bude Jahvemu milšie ako obetný býk, ako junec dobre urastený. 33 Pozrite a tešte sa, skromní ľudia, povzbuďte sa, milujúci Boha, 34 lebo Jahve počúva chudobných a nezabúda na tých, čo sú vo vyhnanstve. 35 Chváľte ho, nebesia i zem, moria a všetko, čo žije v nich, 36 lebo Boh zachráni Sion a znovu vybuduje naše mestá, bude sa v nich bývať a nám budú patriť. 37 Zdedia ich naše detné deti, budú ich obývať tí, čo milujú Boha.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk