Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

69. kapitola

Nárek

1 Pre zbormajstra. Na nápev: Ľalie... Dávidov.
2 Bože, zachráň ma, lebo vody siahajú mi až po hrdlo! 3 Viaznem v hlbokom bahne, kde niet sa o čo oprieť, padol som do hlbokých vôd a príval ma zalieva. 4 Ustal som od kriku, hrdlo mi zachríplo, zrak sa mi kalí, čo toľko svojho Boha vyzerám. 5 Viac ako vlasov na mojej hlave je tých, čo ma bez dôvodu nenávidia. Mnoho je tých, čo ma prenasledujú, mnohí sú mi nepriateľmi bez príčiny. (Ako môžem vrátiť, čo som neukradol?) 6 Bože, ty vieš, aký som bol nerozumný, moje previnenia sú ti dobre známe. 7 Nech nie som na hanbu dúfajúcim v teba, Pane, Bože vševládny! Nech nie sú pokorení mojou vinou tí, čo ťa milujú, Bože vyvoleného národa! 8 Lebo kvôli tebe znášam pohŕdanie a vystavený som posmechu, 9 moji bratia ma považujú za cudzieho, som cudzincom vo vlastnej rodine. 10 Lebo ma stravuje horlivosť za tvoj chrám, dopadajú na mňa urážky tých, čo urážajú teba. 11 Pôstom moríme svoje telo a ľudia ma za to potupujú, 12 obliekam sa do kajúceho rúcha a robia si zo mňa žarty. 13 Povaľači pri mestských bránach klebetia o mne, opilci sa zo mňa vysmievajú. 14 Ale ja sa modlím k tebe, Jahve, v tomto milostivom čase: Pre svoju veľkú lásku, Bože, odpovedz mi, poskytni mi svoju sľúbenú pomoc! 15 Vytiahni ma z bahna, aby som v ňom neuviazol, zachráň ma od mojich nepriateľov a z bezodných hlbočín, 16 aby ma nestrhli vodné prúdy, aby ma nepohltila hlbočina, aby priepasť nezavrela nado mnou pažerák. 17 Odpovedz mi, Jahve, veď tvoja láska je dobrotivá, obráť sa ku mne s otcovskou nežnosťou! 18 Neodvracaj svoju tvár od svojho sluhu, odpovedz mi rýchlo, som v nebezpečenstve. 19 Príď celkom blízko ku mne a vymaň ma, zachráň ma pred nepriateľmi! 20 Ty vieš, aké pohŕdanie, akú hanbu a potupu znášam, ty poznáš všetkých mojich trýzniteľov. 21 Opovrhovanie zlomilo mi srdce, až ma sily opustili, čakal som na súcit, ale márne, hľadal som tešiteľov, ale som nenašiel. 22 Do jedla mi namiešali žlč a keď som bol smädný, napájali ma octom. 23 Nech ich vlastný stôl je im nástrahou, ich hostiny nech sú pre nich pascou! 24 Nech sa im v očiach zatmie, nech celkom oslepnú, nech im choroba rozhlodá bedrá! 25 Vylej na nich svoje rozhorčenie, nech ich zachváti oheň tvojho hnevu! 26 Nech spustne ich domov, ich stánok nech je bez obyvateľa, 27 lebo prenasledujú toho, koho si ty udrel, množia bolesti tomu, koho si ty ranil. 28 Započítaj im hriech na hriech, nech nikdy nezakúsia tvoje milosrdenstvo! 29 Nech sú vytretí z knihy života, nezapíš ich medzi vyvolených! 30 Ja som nešťastný a sužovaný, Bože, kiež ma pozdvihne tvoja pomoc! 31 Potom budem spevom chváliť Boha, velebiť ho a vzdávať vďaky 32 a to bude Jahvemu milšie ako obetný býk, ako junec dobre urastený. 33 Pozrite a tešte sa, skromní ľudia, povzbuďte sa, milujúci Boha, 34 lebo Jahve počúva chudobných a nezabúda na tých, čo sú vo vyhnanstve. 35 Chváľte ho, nebesia i zem, moria a všetko, čo žije v nich, 36 lebo Boh zachráni Sion a znovu vybuduje naše mestá, bude sa v nich bývať a nám budú patriť. 37 Zdedia ich naše detné deti, budú ich obývať tí, čo milujú Boha.