Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

67. kapitola

Spoločná dožinková modlitba

1 Pre zbormajstra. Na strunových nástrojoch. Žalm. Pieseň.
2 Bože, buď nám milostivý a požehnaj nás, láskavo na nás zhliadni, Sela 3 aby celý svet poznal tvoje cesty a všetky národy tvoju spásu. 4 Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy! 5 Nech jasajú a radujú sa všetci ľudia, lebo ty spravodlivo súdiš národy a spravuješ všetky národy zeme. Sela 6 Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy! 7 Zem priniesla úrodu, Boh, náš Pán, nás požehnáva. 8 Nech nás Boh požehnáva a nech si ho ctia všetky končiny zeme!