Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

66. kapitola

Verejné vďakyvzdanie

1 Pre zbormajstra. Pieseň. Žalm. Zvelebujte Boha na celej zemi,
2 oslavujte jeho sväté meno, vzdávajte mu nadšenú chválu! 3 Povedzte Bohu: "Úžasné sú tvoje diela! Toľká je tvoja moc, že aj tvoji nepriatelia pred tebou sa klonia. 4 Celá zem sa ti klania, spieva ti ospevujúc tvoje meno." Sela 5 Poďte, obdivujte Božie diela, aké ohromné divy vykonal pre ľudí: 6 premenil more na suchú zem a jeho ľud prešiel peši cez rieku, a tým nás nesmierne potešil. 7 Svojou mocou panuje večne, svojím pohľadom sleduje národy, aby sa odbojníci nezdvihli proti nemu. Sela 8 Národy, oslavujte pravého Boha, rozhlasujte všade jeho veľkú slávu! 9 On nám dáva život a nedopustí, aby sme padli. 10 Bože, preskúšal si nás a prečistil ohňom, ako sa prečisťuje striebro, 11 nechal si nás padnúť do osídla, spútal si nám bedrá ťažkými putami. 12 Dovolil si, aby nám ľudia šliapali po hlavách, prešli sme ohňom a vodou, ale potom si nás vyviedol na slobodu. 13 Prichádzam do tvojho domu s obetami, splním ti svoje sľuby, 14 ktoré som ti sľúbil vlastnými perami, ktoré som vyriekol, keď som bol v súžení. 15 Obetujem ti vykŕmené zvieratá, spálim na tvojom oltári baránky, obetujem ti býčky a kozľatá. Sela 16 Poďte, čujte všetci, čo si ctíte Boha, rozpoviem vám všetko, čo pre mňa urobil. 17 Hlasno som ho prosil o pomoc a chválil som ho svojimi ústami. 18 Keby som bol videl vo svojom srdci zlobu, Boh by ma nebol vypočul, 19 ale Boh ma vyslyšal, venoval pozornosť mojej modlitbe. 20 Nech je oslávený Boh, ktorý nezavrhol moju modlitbu a neodoprel mi svoju lásku!