Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

64. kapitola

Potrestanie ohováračov

1 Pre zbormajstra. Žalm. Dávidov.
2 Bože, vypočuj hlas mojej úpenlivej prosby, zachráň mi život pred hrozbami nepriateľov! 3 Ukry ma pred podlými zámermi zlosynov, pred zúriacou zberbou zločincov, 4 čo si jazyky ostria ako meče a jedovaté slová hádžu ako šípy, 5 aby z úkrytu zasiahli nevinného a zranili ho znenazdania a bez obavy. 6 Sú rozhodnutí vykonať svoje hriešne plány, dohodli sa nastaviť mi osídla a vravia si: "Ktože nás zbadá?" 7 Vymýšľajú zlo, dôvtipne snujú svoje plány; veru, záhadný je človek a jeho srdce ako priepasť! 8 Ale Boh ich zasiahne svojimi šípmi, poraní ich znenazdania. 9 To ich vlastný jazyk privedie k pádu, a kto ich uvidí, len pokrúti hlavou. 10 Vtedy sa všetkých zmocní hrôza, vyhlásia, že to je zásah Boží, a začnú chápať Božie skutky. 11 Všetci statoční sa zaradujú v Jahvem a budú vkladať do neho svoju nádej; ľudia úprimného srdca budú oslávení.