Predchádzajúca kapitola

63. kapitola

Túžba po Bohu

1 Žalm. Dávidov. Keď bol na Judskej púšti.
2 Bože, ty si môj Boh, hneď za rána ťa hľadám, po tebe smädí moja duša, po tebe smädí celá moja bytosť, ako vyschnutá, pustá zem bez vody. 3 Tak ťa hľadám vo svätyni, aby som obdivoval tvoju moc a slávu. 4 Tvoja láska je lepšia než život, preto ťa budem oslavovať. 5 Budem ťa velebiť po celý život, v modlitbe k tebe budem spínať ruky. 6 Vtedy mi duša okreje ako na bohatej hostine a jasavá pieseň mi zaznie na perách. 7 Keď si na teba spomínam na svojom lôžku, keď myslím na teba za bezsenných nocí 8 a rozpomínam sa, ako si mi pomáhal, radosťou plesám v tôni tvojich krídel; 9 celou dušou sa viniem k tebe, tvoja pravica je mi oporou. 10 Tí, čo sa stroja vyhasiť mi život, zostúpia do tmavého hrobu, 11 budú vydaní napospas meču a za korisť šakalom. 12 Ja sa však budem tešiť z Božej pomoci a všetci, čo mi zachovali vernosť, dostanú pochvalu, lež navždy onemejú ústa luhárov.