Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

62. kapitola

Boh, jediná nádej

1 Pre zbormajstra... Jedutunov. Žalm. Dávidov.
2 Len u Boha nájde pokoj moja duša, jedine od teba prichádza mi spása. 3 Len on je môj ochranca a spasiteľ, môj pevný hrad, že mnou nič neotrasie. 4 Dokedy budete dorážať na človeka, tĺcť do neho všetci ako do nahnutého múru, ako do padajúcej ohrady? 5 Zhodli ste sa zhodiť ho z vysokého miesta, na to vám je dobrá každá lož, ústami ho chválite a srdcom preklínate. Sela 6 Len u Boha nájde pokoj moja duša, jedine od neho prichádza mi spása. 7 Len on je môj ochranca a spasiteľ, môj pevný hrad, že nič mnou neotrasie. 8 Moja záchrana a moja česť závisí od Boha, Boh je mocný ochranca a moje útočište. Sela 9 Spoliehaj sa vždy na Boha, ľud môj, vylej pred ním bolesti svojho srdca, lebo Boh je naše útočište. 10 Adamovi synovia sú iba závan vetra, iba prelud sú ľudskí synovia. Keď všetci pospolu vystúpia na váhu, budú vážiť menej ako dýchnutie. 11 Nespoliehajte sa na vydieranie, nechváľte sa nakradnutým majetkom! Hoci vám bohatstvo rastie, neviažte naň svoje srdce! 12 Jedenkrát Boh prehovoril a dvakrát som to počul: že moc patrí Bohu, tebe, Pane, láska, 13 a že ty odmieňaš každého podľa jeho skutkov.