Predchádzajúca kapitola

60. kapitola

Národná modlitba po porážke

1 Pre zbormajstra. Na "Ľalia je prikázanie." Polohlasom. Dávidov. Na naučenie.
2 Keď bojoval s Aramom Naharajimom a Aramom z Coby a keď Joab znova prišiel, aby porazil Edom v Soľnom údolí, dvanásťtisíc mužov. 3 Bože, ty si nás odtrhol a rozohnal, rozhneval si sa na nás, vráť sa k nám opäť! 4 Krajinu si otriasol a rozštiepil si ju, zaceľ jej trhliny, lebo sa chveje! 5 Tvrdé skúšky si zoslal na svoj ľud, napojil si nás vínom, ktoré nás omámilo, 6 ale svojim verným dal si znamenie, aby ušli pred šípmi nepriateľských lukov. Sela 7 Osloboď svojich milovaných, zachráň ich svojou pravicou; prosíme ťa, vyslyš nás! 8 Boh prehovoril zo svojej svätyne: "S radosťou rozmeriam Sichem, údolie Sukkot rozdelím na podiely. 9 Moje je územie Galaád a Manasses, kraj Efraim je mojou prilbou a Júda mojím kráľovským žezlom. 10 Moab je mi nádobou na umývanie, Edom si podmaním svojím sandálom a nad Filištínskom víťazne zajasám." 11 Kto ma vovedie do opevneného mesta, kto ma privedie do Edomu? 12 Či si nás ty, Bože, neopustil a s naším vojskom, Bože, už netiahneš do boja? 13 Poskytni nám pomoc za útlaku, lebo ľudská pomoc je klamná. 14 S Bohom budeme udatne bojovať, on pošliape našich nepriateľov.