Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

59. kapitola

Proti bezbožníkom

1 Pre zbormajstra. "Nenič." Dávidov. Polohlasom. Keď Šaul poslal strážiť jeho dom, aby ho vydal smrti.
2 Bože, osloboď ma od nepriateľov, ochráň ma pred tými, čo ma napádajú! 3 Osloboď ma od zločincov, zachráň ma od vrahov! 4 Pozri, striehnu na mňa, ukrutníci sa pripravujú proti mne. Jahve, hoci som nevinný, nič zlé som nevykonal 5 a ničím som im neukrivdil, predsa sa zbiehajú a zastrájajú. Príď mi na pomoc a pozri sa, 6 ty, Jahve, Vševládny Boh, Boh Izraela, vstaň a potrestaj všetkých pohanov, nemaj zľutovanie s podlými zradcami! Sela 7 Za súmraku znovu vyliezajú, štekajú ako psi a behajú po meste, 8 ústami chrlia nezmysly a vravia: "Kto nás počuje?" 9 Ale ty, Bože, máš ich na posmech, vysmievaš bezbožné národy. 10 Bože, moja sila, k tebe sa utiekam, lebo ty si môj pevný hrad. 11 Boh je moja láska, zastane sa ma, Boh mi dopraje uzrieť pokorenie mojich nepriateľov. 12 Nepobi ich, aby môj ľud nezabudol! Rozožeň ich svojou mocou, zraz ich k zemi! 13 Pane, vydaj ich napospas ich vlastným rúhaniam, svojimi rečami nech sa zapletú do pasce vlastnej pýchy! Pre kliatby a lži, ktoré vyslovujú, 14 daj im pocítiť svoj hnev a znič ich, že po nich nezostane stopy! Nech všetci vedia, že Boh vládne nad vyvoleným ľudom až po najďalšie končiny zeme. Sela 15 Za súmraku znovu vyliezajú, štekajú ako psi a behajú po meste, 16 túlajú sa a zháňajú žranicu a zlostne vrčia, ak nedostali do sýtosti. 17 Ale ja budem ospevovať tvoju moc a hneď zrána oslavovať tvoju lásku, lebo ty si mojím pevným hradom a bezpečným útočišťom v ťažkej chvíli. 18 Bože môj, moja sila, budem ti spievať, lebo ty si môj pevný hrad, môj Bože, ty si moja láska.