Predchádzajúca kapitola

58. kapitola

Sudca pozemských sudcov

1 Pre zbormajstra. "Nenič." Dávidov. Polohlasom.
2 Povedzte, mocnári, vynášate spravodlivé rozsudky? Spravodlivo súdite ľudských synov? 3 Naopak, vy len vymýšľate, čo zlého vykonať, a vaše ruky rozsievajú bezprávie v krajine. 4 Bezbožníci, už od detstva dali ste sa na zlé cesty! Luhári, hneď od narodenia začali ste klamať! 5 Plní ste jedu ako hady, zapchávate si uši ako kobra, 6 aby nepočula pieseň zaklínača, ktorý veľmi zručne očarúva hady. 7 Bože, vylám im zuby, Jahve, rozdrv zubiská bezbožníkom, 8 nech sa rozlejú, nech sa stratia ako voda, nech vyschnú ako zašliapaná burina, 9 nech sú ako slimák, rozmiesený v blate, ako mŕtvonarodené dieťa, ktoré neuvidí svetlo! 10 Nech sú znenazdania vytrhaní ako tŕnie, ako bodľačie, ktoré človek s hnevom odhodí. 11 Spravodlivý sa poteší, keď uvidí vykonanú pomstu a zmáča si nohy v krvi bezbožníkov. 12 Potom ľudia vyhlásia: "Predsa Boh odmieňa spravodlivého, predsa jestvuje Boh, čo súdi celý svet!"