Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

56. kapitola

Veriaci nepodľahne

1 Pre zbormajstra. Na "Útlak vzdialených kniežat". Dávidov. Polohlasom. Keď sa ho v Gate zmocnili Filištínci.
2 Bože, zľutuj sa nado mnou, lebo ma prenasledujú, nepriatelia ma stále sužujú. 3 Celý deň sliedia za mnou záškodníci, veľa ich útočí proti mne. 4 Keď sa ma zmocňuje strach, na teba sa spolieham. 5 Spolieham sa na Boha, ktorého prísľub velebím; na Boha sa spolieham a ničoho sa nebojím. Čo mi môže urobiť smrteľník? 6 Ustavične prekrúcajú moje slová, rozmýšľajú iba, ako mi škodiť, 7 spolčujú sa, striehnu na mňa, sliedia mi za pätami a stroja úklady môjmu životu. 8 Či pre toľkú zlobu môžu ujsť trestu? Bože, vo svojom hneve zraz tieto národy! 9 Ty si spočítal, koľko ráz som musel utekať, pozbieral si všetky moje slzy, či nie je všetko zaznačené v tvojej knihe? 10 Nepriatelia musia cúvnuť, keď ťa poprosím, viem to, lebo Boh je so mnou. 11 Spolieham sa na Boha, ktorého prísľub velebím, na Jahveho, ktorého prísľub velebím. 12 Na Boha sa spolieham a ničoho sa nebojím. Čože mi môže urobiť človek? 13 Bože, zaviazaný som sľubmi, ktoré som ti urobil: prinesiem ti ďakovné obety, 14 lebo si ma zachránil od smrti, moje nohy si uchránil od pádu, aby som mohol kráčať v tvojej prítomnosti vo svetle života.