Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

54. kapitola

Volanie k trestajúcemu Bohu

1 Pre zbormajstra. Na strunových nástrojoch. Báseň. Dávidova.
2 Keď obyvatelia stepi Zif prišli povedať Šaulovi: "Neskrýva sa vari u nás Dávid?" 3 Bože, ty sám ma zachráň a svojou mocou obráň moje právo! 4 Bože, vypočuj moju modlitbu, vyslyš moju úpenlivú prosbu! 5 Bezohľadní ľudia a napádajú, surovci mi ohrozujú život, na Boha nemajú ohľad. Sela 6 Mne však je Boh na pomoci, Pán udržiava môj život. 7 Nech na mojich neprajníkov dopadne ich zloba, svojou pravdou ich znič, Jahve! 8 S radostným srdcom prinesiem ti obety, budem ti ďakovať, lebo tak sa svedčí. 9 Boh ma vytrhol zo všetkých ťažkostí a na vlastné oči som videl porážku svojich nepriateľov.