Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

53. kapitola

Človek bez Boha

1 Pre zbormajstra. V chorobe. Báseň. Dávidova.
2 Hlupák si myslí, že Boha niet. Akí sú skazení, aké ohavné skutky páchajú, niet nikoho, kto by konal dobro. 3 Boh sa z neba skláňa k ľuďom, aby videl, či si voľakto múdro počína, či niekto hľadá Boha. 4 No všetci poblúdili, úplne sa zvrhli; nikto nerobí nič dobré, ani len jeden jediný! 5 Či nie sú hlúpi tí, čo páchajú zlo, čo mi požierajú ľud, akoby jedli chlieb a Boha nikdy nevzývajú? 6 Hrôza ich zachváti, kde sa báť netreba. Veď Boh sprerážal údy tvojich dobyvateľov, boli porazení, lebo ich Boh zavrhol. 7 Nech zostúpi zo Sionu spása môjmu ľudu! Ľud bude jasať a Izrael sa bude radovať, keď Boh obnoví svoj ľud.