Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

52. kapitola

Súd nad cynikom

1 Pre zbormajstra. Báseň. Dávidova.
2 Keď Edomec Doeg prišiel varovať Šaula a povedal mu: "Dávid vošiel do Achimelekovho domu." 3 Prečo sa chváliš zlom, podliacky hrdina! 4 Prečo celý deň vymýšľaš úklady proti nevinnému? Tvoj jazyk je ostrý ako britva, záškodník! 5 Miluješ zlo viac než dobro, máš radšej zlo ako pravdu; Sela 6 máš záľubu v ničivých rečiach, odporný podvodník! 7 Preto ťa Boh zrazí k zemi, navždy ťa zavrhne, vyženie ťa z domu, vytrhne spomedzi živých. Sela 8 Spravodliví sa zľaknú, keď to uvidia, a budú sa mu posmievať: 9 "Dívajte sa, to je človek, ktorý sa nespoliehal na Božiu pomoc, ale dôveroval svojmu veľkému bohatstvu a domohol sa moci svojimi zločinmi!" 10 Ale ja som ako košatá oliva, ktorá sa zelenie pri Božom chráme, lebo sa spolieham na Božiu lásku, ktorá trvá na večné veky. 11 Bože, vždy ti budem ďakovať za to, čo si urobil, a ospevovať tvoje meno pred tvojimi vernými, lebo je dobré.