Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

51. kapitola

Miserere

1 Pre zbormajstra. Žalm. Dávidov.
2 Keď za ním prišiel prorok Natan, pretože vošiel k Betsabe. 3 Bože, zmiluj sa nado mnou pre svoju lásku, zotri moje hriechy pre svoje veľké milosrdenstvo! 4 Zmy zo mňa všetku vinu, očisti ma od môjho hriechu! 5 Lebo uznávam svoju vinu, svoj hriech mám stále na mysli. 6 Proti tebe, tebe samému som zhrešil, urobil som, čo je zlé v tvojich očiach. Preto máš pravdu, keď ma obviňuješ, budeš spravodlivý, keď ma odsúdiš. 7 Naozaj, hriešny som sa narodil, som hriešnikom od chvíle svojho počatia. 8 Hoci si pravdu zahalil temnotou, týmto tajomstvom učíš ma múdrosti. 9 Pokrop ma a budem čistý, umy ma a budem belší ako sneh! 10 Prihovor sa mi láskavo a milo a zasa budem celkom šťastný, hoci si ma veľmi upokoril. 11 Odvráť svoj pohľad od mojich hriechov a zotri všetky moje viny! 12 Bože, stvor mi srdce čisté, daruj mi nového a pevného ducha! 13 Neodháňaj ma zo svojej prítomnosti a neodnímaj mi svojho svätého ducha! 14 Oživ vo mne radosť, že som zachránený, a na posilu daj mi šľachetného ducha! 15 Blúdiacim budem ukazovať cestu k tebe a hriešnici sa k tebe opäť vrátia. 16 Bože, Bože, môj spasiteľ, zbav ma škvrny krvipreliatia a zvelebovať budem tvoju dobrotu. 17 Pane, otvor moje pery a budem ťa oslavovať. 18 V obetách nemáš zaľúbenie a keby som ti prinášal celopaly, neprijal by si ich. 19 Mojou obetou, Bože, je môj skrúšený duch; zlomeným a pokoreným srdcom, Bože, nepohŕdaš. 20 Vo svojej láske zmiluj sa nad Sionom, vybuduj znova múry Svätého mesta! 21 Potom láskavo prijmeš stanovené obety, celopaly a obetné dary; budú ti prinášať celopaly na tvojom oltári.