Predchádzajúca kapitola

50. kapitola

Za bohoslužbu v duchu

1 Žalm. Asafov. Jahve, Boh bohov, hovorí, predvoláva celý svet od východu až po západ.
2 Boh zažiaril zo Sionu, plného nádhery. 3 Náš Boh prichádza a nemlčí; pred ním spaľujúci oheň, okolo neho zúri búrka. 4 Zvoláva nebesia z výsosti i zem na súd nad svojím ľudom: 5 "Zhromaždite predo mňa mojich verných, ktorí so mnou spečatili zmluvu obetou!" 6 Nebesia ohlasujú jeho spravodlivosť: Boh sám je sudca. Sela 7 7 "Počuj, môj ľud, žalujem na teba, vyvolený ľud, svedčím proti tebe, ja, Boh, tvoj Boh. 8 Neobviňujem ťa pre obety, ktoré mi prinášaš, tvoje celopaly sú stále predo mnou. 9 Viac z tvojho domu býčka neprijmem, ani capov z tvojho košiara, 10 lebo moja je všetka lesná zverina a tisíce zvierat na vrchoch. 11 Poznám každého vtáčka v lese, moje je všetko, čo žije na poliach. 12 Keby som mal hlad, nepoviem to tebe, veď môj je celý svet a všetko, čo je v ňom. 13 Vari ja jedávam býčie mäso a pijem koziu krv? 14 Obetuj Bohu obetu vďaky a splň Najvyššiemu svoje sľuby! 15 Potom sa obráť na mňa vo svojich ťažkostiach, pomôžem ti a budeš šíriť moju slávu." 16 Bezbožnému Boh vyčíta: "Akým právom odriekaš moje prikázania a moju zmluvu berieš do svojich úst, 17 ale nenávidíš poučenie a moje slová odmietaš? 18 Keď vidíš zlodeja, hneď sa s ním priatelíš a s cudzoložníkmi sa spolčuješ. 19 Svoje ústa používaš na zlo a svojím jazykom spriadaš klamstvá. 20 Pri vysedávaní rozprávaš proti bratovi, na vlastného brata kydáš hanu. 21 Toto všetko si popáchal a ja mám mlčať? Vari si myslíš, že som podobný tebe? Teraz ťa obviňujem, všetky hriechy ti vypočítam do očí. 22 Dajte si pozor, vy, čo zabúdate na Boha, lebo vás znivočím a nik vám nepomôže! 23 Ten ma oslavuje, kto mi prináša obetu vďaky; každému, kto sa dá na dobrú cestu, ukážem, čo je Božia spása."