Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

49. kapitola

Márnosť bohatstva

1 Pre zbormajstra. Korachových synov. Žalm.
2 Čujte, všetky národy, načúvajte všetci obyvatelia zeme, 3 prostí i vznešení, bohatí i chudobní! 4 Poviem vám múdre slová, rozumné myšlienky svojho srdca. 5 Zamyslím sa nad príslovím a za sprievodu harfy vysvetlím svoju hádanku. 6 Prečo sa mám strachovať v zlých časoch, obklopený zlobou záškodníkov, 7 ktorí sa spoliehajú na svoje bohatstvo a chvastajú sa svojím majetkom? 8 Nikto nemôže vykúpiť seba samého, nik nevládze zaplatiť Bohu výkupné za svoj život, 9 lebo cena ľudského života je príliš vysoká a nikto nebude stačiť, 10 aby žil naveky a neuzrel hrob. 11 Lebo vidí, že aj múdri zomierajú; tak isto hynú blázon i hlupák a svoje bohatstvá nechávajú iným. 12 Hrob je ich večným domovom, ich príbytkom z pokolenia na pokolenie, hoci by zeme pomenovali svojimi menami. 13 Nechápe to človek, kým je v blahobyte, je ako zviera, ktoré uhynie. 14 Taký je údel tých, čo si príliš dôverujú, tak skončia tí, čo sa im slovami líškajú: Sela 15 ako črieda oviec ženú sa do ríše smrti, smrť je ich pastierom. Rútia sa rovno do hrobu, čoskoro pominie ich krása a podsvetie bude ich príbytkom. 16 Ale mňa sám Boh vyslobodí, vytrhne ma z pazúrov podsvetia. Sela 17 Netráp sa zbytočne, keď niekto bohatne, keď rastie majetok jeho domu, 18 keď zomrie, nič nevezme so sebou, nepôjde s ním jeho bohatstvo. 19 Hoci si zaživa lichotil: "Ľudia ťa chvália pre tvoje úspechy," 20 predsa sa pripojí k svojim mŕtvym predkom, ktorí už nikdy neuvidia svetlo. 21 Nechápe to človek, kým je v blahobyte, je ako zviera, ktoré uhynie.