Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

48. kapitola

Sion, Boží vrch

1 Pieseň. Žalm. Korachových synov.
2 Jahve je veľký, jemu patrí najvyššia oslava v meste nášho Boha. 3 Jeho svätý vrch, prekrásne návršie, je radosť celej zeme: vrch Sion, vznešené sídlo Božie, mesto veľkého kráľa. 4 V jeho hradbách sa Boh preslávil ako nedobytná pevnosť. 5 Hľa, králi sa spolčili, spoločne pritiahli, 6 ale keď ho uzreli, zľakli sa a v zmätku dali sa na útek. 7 Prenikla ich hrôza ako bôle pri pôrode, 8 ako východný vietor, ktorý rozbíja taršišské lode. 9 Ako sme to kedysi počuli, teraz sme videli na vlastné oči v meste vševládneho Boha, v meste Boha nášho, ktoré Boh postavil naveky. Sela 10 Bože, znova uvažujeme o tvojej láske v tvojom svätom chráme. 11 Ako tvoje meno, Bože, tak aj tvoja sláva preniká do najďalších končín zeme, tvoja pravica plne vykonáva spravodlivosť. 12 Jasot zaznieva na vrchu Sione, radujú sa judské mestá pre tvoje rozhodnutia. 13 Prejdite Sionom a obíďte ho, spočítajte jeho veže, 14 preskúmajte jeho hradby, prezrite si jeho paláce, aby ste mohli rozprávať svojim deťom, 15 aký veľký je Boh na večné časy, ktorý nás stále povedie.