Predchádzajúca kapitola

47. kapitola

Jahve, kráľ Izraela a sveta

1 Pre zbormajstra. Korachových synov. Žalm.
2 Všetky národy, tlieskajte rukami, pozdravujte Boha jasavým hlasom, 3 lebo hrozný je Jahve, Najvyšší, veľký kráľ celej zeme! 4 Podmaňuje nám národy, podrobuje nám kmene, 5 vybral nám dedičnú krajinu, chválu Jakuba, ktorého mal rád. Sela 6 Boh vystupuje za veľkého jasotu, Jahve vystupuje za hlaholu poľníc. 7 Chváľte Boha, chváľte ho žalmami, chváľte nášho Kráľa, chváľte chválospevmi! 8 Lebo Boh je kráľom celej zeme, spievajte mu žalmy čo najdokonalejšie! 9 Boh kraľuje nad národmi, Boh zasadol na svoj svätý trón. 10 Všetci vladári sveta sa družia k vyvolenému Božiemu ľudu, Bohu podliehajú panovníci zeme: on je Najvyšší.