Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

46. kapitola

Boh je s nami

1 Pre zbormajstra. Korachových synov. Na hoboji. Pieseň.
2 Boh je naše útočište a naša sila, najistejšia pomoc v súžení, 3 preto sa nebojíme, hoci by sa zem triasla a vrchy by sa rúcali do hlbín mora. 4 Nech aj hučia moria, ich vody sa penia a pod ich nárazom rozkývu sa horstvá! (Vševládny Boh je s nami, Boh našich otcov je náš pevný hrad.) Sela 5 Ramená rieky osviežujú Božie mesto, sväté sídlo Najvyššieho. 6 V ňom prebýva Boh, preto nebude otrasené, Boh mu pomôže ešte pred úsvitom. 7 Národy sa búria, padajú kráľovstvá; keď jeho hlas zahrmí, zem sa zachvieva. 8 Vševládny Boh je s nami, Boh našich otcov je náš pevný hrad. Sela 9 Poďte, pozrite na veľké Jahveho diela, akými divmi naplnil celú zem! 10 Po celej šírej zemi zastavuje vojny, rozbíja luky, láme kopije a štíty hádže na oheň. 11 "Prestaňte! Vedzte, že ja som Boh, vysoko nad národmi, vysoko nad zemou!" 12 Vševládny Boh je s nami, Boh našich otcov je náš pevný hrad. Sela