Predchádzajúca kapitola

45. kapitola

Kráľovská svadobná pieseň

1 zbormajstra. Na nápev: Ľalie... Korachových synov. Báseň. Ľúbostná pieseň.
2 Srdce mi prekypuje krásnymi slovami, keď spievam oslavnú pieseň na kráľa, môj jazyk je sťa pero rýchleho pisára. 3 Všetkých ľudí prevyšuješ krásou, pôvab sa rozlieva na tvojich perách. Boh ťa zahrnul večným požehnaním. 4 Hrdina, mečom si opáš bedrá a v žiarivom kráľovskom výstroji 5 cválaj na obranu pravdy a práva biednych, napni tetivu luku, tvoja pravica zvíťazí v urputných bojoch. 6 Tvoje ostré šípy zasiahnu srdcia nepriateľov kráľa, národy padajú pred tebou. 7 Tvoj trón, ó, Vznešený, bude stáť naveky, tvoje vladárske žezlo nech je znakom pokoja! 8 Miluješ spravodlivosť, bezbožnosť nenávidíš, preto ťa pomazal Boh, tvoj Boh, olejom radosti nad všetkých tvojich druhov. 9 Rúcho ti rozvoniava myrhou, aloou a kasiou, ľúbezná hudba rozveseľuje ťa v palácoch zo slonoviny, 10 kráľovské dcéry sú medzi tvojimi milými, po pravici máš kráľovnú, zdobenú zlatom z Ofiru. 11 Počúvaj, dcéra, pozoruj a dobre uváž, zabudni na svoj ľud a na svoj otcovský dom! 12 Sám kráľ zatúži po tvojej kráse, on je tvojím pánom, skloň sa pred ním! 13 Z Týru ti prinesú dary a poprední ľudia sa budú uchádzať o tvoju priazeň. 14 Aká je prekrásna kráľovská dcéra v šatách pretkávaných zlatom! 15 V nádhernom rúchu uvádzajú ju pred kráľa, panenské družice ju sprevádzajú. 16 Za radostného jasotu vstupujú do kráľovského paláca. 17 Kráľu, v náhradu za svojich predkov budeš mať veľa synov a urobíš ich kniežatami po celej zemi. 18 Kiež by som tvoje meno udržiaval v pamäti všetkých pokolení, aby ťa národy oslavovali na večné časy!