Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

44. kapitola

Národná elégia

1 Pre zbormajstra. Korachových synov. Báseň.
2 Bože, slýchali sme na vlastné uši, naši otcovia nám rozprávali o všetkých skutkoch, ktoré si vykonal za ich dní, za dávnych čias. 3 Usadil si ich v zemi a vlastnou rukou si vyhnal pohanov, dal si sa im rozrásť tam, odkiaľ si vytrhal iné národy. 4 Veď zem nevydobyli svojím mečom, nezvíťazilo ich vlastné rameno, ale tvoja pravica a tvoje rameno a jas tvojej prítomnosti, lebo si ich miloval. 5 Ty si môj kráľ a môj Boh, ty dávaš zvíťaziť svojmu ľudu. 6 S tebou sme odrazili nepriateľov, v tvojom mene sme premohli protivníkov. 7 Preto sa nespolieham na svoje zbrane, môj meč sa nezachráni. 8 Ty si nás zachránil pred našimi nepriateľmi, ty si zahanbil našich protivníkov. 9 Bohom sa neustále chválime a neprestávame velebiť tvoje meno. Sela 10 No teraz si nás odvrhol a pokoril, už netiahneš do boja s našimi vojskami. 11 Zahnal si nás na útek pred našimi nepriateľmi, stali sme sa korisťou tých, čo nás nenávidia. 12 Vydal si nás ako ovce na zabitie, rozprášil si nás medzi pohanov. 13 Predal si svoj ľud zadarmo, z predaja si nič nezískal. 14 Vydal si nás na posmech našim susedom, na pohanu a opovrhnutie všetkým navôkol. 15 Urobil si z nás príslovie pre pohanov, národy krútia hlavou nad nami. 16 Svoju potupu mám pred sebou po celý deň, hanba pokrýva mi tvár 17 pri výkrikoch výsmechu a rúhaní, pred nepriateľom horiacim pomstou. 18 Všetko toto doľahlo na nás, ale my na teba nezabúdame, neporušili sme zmluvu s tebou, 19 naše srdce sa ti nestalo neverným, z tvojho chodníka sme neodbočili, 20 a predsa si nás hodil do brlohu šakalova a zahalil si nás temnotou smrti. 21 Keby sme boli zabudli na teba, pravého Boha, a spínali ruky k bohom pohanským, 22 či by sa to Boh nebol dozvedel? Veď on pozná taje srdca! 23 Veď pre teba nás dennodenne vraždia, zaobchádzajú s nami ako s ovcami na jatkách. 24 Vstaň, Bože, vari spíš? Preber sa, nezavrhni nás navždy! 25 Prečo skrývaš svoju tvár? Zabúdaš na našu biedu a na náš útlak? 26 Veď klesáme do prachu a bezvládne ležíme na zemi. 27 Vstaň a príď nám na pomoc, zachráň nás pre svoju súcitnú lásku!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk