Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

44. kapitola

Národná elégia

1 Pre zbormajstra. Korachových synov. Báseň.
2 Bože, slýchali sme na vlastné uši, naši otcovia nám rozprávali o všetkých skutkoch, ktoré si vykonal za ich dní, za dávnych čias. 3 Usadil si ich v zemi a vlastnou rukou si vyhnal pohanov, dal si sa im rozrásť tam, odkiaľ si vytrhal iné národy. 4 Veď zem nevydobyli svojím mečom, nezvíťazilo ich vlastné rameno, ale tvoja pravica a tvoje rameno a jas tvojej prítomnosti, lebo si ich miloval. 5 Ty si môj kráľ a môj Boh, ty dávaš zvíťaziť svojmu ľudu. 6 S tebou sme odrazili nepriateľov, v tvojom mene sme premohli protivníkov. 7 Preto sa nespolieham na svoje zbrane, môj meč sa nezachráni. 8 Ty si nás zachránil pred našimi nepriateľmi, ty si zahanbil našich protivníkov. 9 Bohom sa neustále chválime a neprestávame velebiť tvoje meno. Sela 10 No teraz si nás odvrhol a pokoril, už netiahneš do boja s našimi vojskami. 11 Zahnal si nás na útek pred našimi nepriateľmi, stali sme sa korisťou tých, čo nás nenávidia. 12 Vydal si nás ako ovce na zabitie, rozprášil si nás medzi pohanov. 13 Predal si svoj ľud zadarmo, z predaja si nič nezískal. 14 Vydal si nás na posmech našim susedom, na pohanu a opovrhnutie všetkým navôkol. 15 Urobil si z nás príslovie pre pohanov, národy krútia hlavou nad nami. 16 Svoju potupu mám pred sebou po celý deň, hanba pokrýva mi tvár 17 pri výkrikoch výsmechu a rúhaní, pred nepriateľom horiacim pomstou. 18 Všetko toto doľahlo na nás, ale my na teba nezabúdame, neporušili sme zmluvu s tebou, 19 naše srdce sa ti nestalo neverným, z tvojho chodníka sme neodbočili, 20 a predsa si nás hodil do brlohu šakalova a zahalil si nás temnotou smrti. 21 Keby sme boli zabudli na teba, pravého Boha, a spínali ruky k bohom pohanským, 22 či by sa to Boh nebol dozvedel? Veď on pozná taje srdca! 23 Veď pre teba nás dennodenne vraždia, zaobchádzajú s nami ako s ovcami na jatkách. 24 Vstaň, Bože, vari spíš? Preber sa, nezavrhni nás navždy! 25 Prečo skrývaš svoju tvár? Zabúdaš na našu biedu a na náš útlak? 26 Veď klesáme do prachu a bezvládne ležíme na zemi. 27 Vstaň a príď nám na pomoc, zachráň nás pre svoju súcitnú lásku!