Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

40. kapitola

Vďakyvzdanie. Volanie o pomoc

1 Pre zbormajstra. Dávidov. Žalm.
2 Čakal som, čakal na Jahveho a on sa sklonil ku mne a vypočul moju prosbu. 3 Vytiahol ma z jamy smrti, z bahnitého prepadliska, postavil ma na skalu, že môžem bezpečne kráčať. 4 Do úst mi vložil novú pieseň, chválospev na nášho Boha. Mnohí sa to dozvedia, naplnia sa úctou k Jahvemu a upevnia sa vo viere. 5 Šťastný človek, ktorý sa spolieha na Jahveho a nedrží s pyšnými a vierolomnými ľuďmi. 6 Aké veľké veci si urobil, Jahve, môj Bože! Aké veľké plány máš s nami! Tebe sa nikto nevyrovná. Keby som to všetko chcel verejne vyrozprávať, toľko je toho, že sa to ani vypočítať nedá. 7 Obety a dary si nechcel, nežiadal si celopaly a obety za hriechy, ale otvoril si mi uši, aby som ťa počúval, 8 preto som ti odpovedal: "Hľa, prichádzam." Vo zvitku knihy je o mne napísané, 9 že mám plniť tvoju vôľu, a to chcem, Bože môj, tvoj zákon nosím vo svojom srdci. 10 Na veľkom zhromaždení ľudu som rozprával o tvojej spravodlivosti a nič som nezamlčal, Jahve, ty to vieš. 11 Tvoju spravodlivosť som neskryl v srdci, rozhlásil som tvoju vernosť a tvoju pomoc, nezatajil som tvoju lásku a vernosť na veľkom zhromaždení. 12 Jahve, neprestaň sa o mňa otcovsky starať, tvoja láska a pravda nech ma vždy chránia, 13 lebo ma zovreli premnohé súženia. Moje hriechy na mňa doľahli, až sa mi v očiach zatmelo; je ich viac ako vlasov na mojej hlave, až som stratil všetku odvahu. 14 Jahve, ukáž mi svoju priazeň a zachráň ma, Jahve, ponáhľaj sa mi na pomoc! 15 Hanba a posmech na tých, čo ma chcú zahubiť! Nech s potupou ustúpia tí, čo sa tešia z môjho nešťastia! 16 Nech zmeravejú od hanby, ktorí sa mi posmievajú! 17 Ale tí, čo ťa hľadajú, nech jasajú, nech v tebe nájdu plnú radosť! Nech tí, čo od teba čakajú záchranu, neustále volajú: "Sláva ti, Bože náš!" 18 Ja som však úbohý a biedny, no Pán sa postará o mňa. Ty si môj pomocník, ty si môj spasiteľ, preto nemeškaj, Bože môj!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk