Predchádzajúca kapitola

40. kapitola

Vďakyvzdanie. Volanie o pomoc

1 Pre zbormajstra. Dávidov. Žalm.
2 Čakal som, čakal na Jahveho a on sa sklonil ku mne a vypočul moju prosbu. 3 Vytiahol ma z jamy smrti, z bahnitého prepadliska, postavil ma na skalu, že môžem bezpečne kráčať. 4 Do úst mi vložil novú pieseň, chválospev na nášho Boha. Mnohí sa to dozvedia, naplnia sa úctou k Jahvemu a upevnia sa vo viere. 5 Šťastný človek, ktorý sa spolieha na Jahveho a nedrží s pyšnými a vierolomnými ľuďmi. 6 Aké veľké veci si urobil, Jahve, môj Bože! Aké veľké plány máš s nami! Tebe sa nikto nevyrovná. Keby som to všetko chcel verejne vyrozprávať, toľko je toho, že sa to ani vypočítať nedá. 7 Obety a dary si nechcel, nežiadal si celopaly a obety za hriechy, ale otvoril si mi uši, aby som ťa počúval, 8 preto som ti odpovedal: "Hľa, prichádzam." Vo zvitku knihy je o mne napísané, 9 že mám plniť tvoju vôľu, a to chcem, Bože môj, tvoj zákon nosím vo svojom srdci. 10 Na veľkom zhromaždení ľudu som rozprával o tvojej spravodlivosti a nič som nezamlčal, Jahve, ty to vieš. 11 Tvoju spravodlivosť som neskryl v srdci, rozhlásil som tvoju vernosť a tvoju pomoc, nezatajil som tvoju lásku a vernosť na veľkom zhromaždení. 12 Jahve, neprestaň sa o mňa otcovsky starať, tvoja láska a pravda nech ma vždy chránia, 13 lebo ma zovreli premnohé súženia. Moje hriechy na mňa doľahli, až sa mi v očiach zatmelo; je ich viac ako vlasov na mojej hlave, až som stratil všetku odvahu. 14 Jahve, ukáž mi svoju priazeň a zachráň ma, Jahve, ponáhľaj sa mi na pomoc! 15 Hanba a posmech na tých, čo ma chcú zahubiť! Nech s potupou ustúpia tí, čo sa tešia z môjho nešťastia! 16 Nech zmeravejú od hanby, ktorí sa mi posmievajú! 17 Ale tí, čo ťa hľadajú, nech jasajú, nech v tebe nájdu plnú radosť! Nech tí, čo od teba čakajú záchranu, neustále volajú: "Sláva ti, Bože náš!" 18 Ja som však úbohý a biedny, no Pán sa postará o mňa. Ty si môj pomocník, ty si môj spasiteľ, preto nemeškaj, Bože môj!