Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

39. kapitola

Ničota človeka pred Bohom

1 Pre zbormajstra. Jedutunov. Žalm. Dávidov.
2 Povedal som: "Budem dávať pozor na svoje správanie, aby som jazykom nezhrešil. Položím si zámku na ústa v prítomnosti bezbožníka." 3 Nepovedal som slovo, úplne som zamĺkol, ale jeho šťastie len zväčšilo moje utrpenie. 4 Srdce mi v hrudi vzplanulo a čím viac som rozmýšľal, tým viac rástlo moje rozhorčenie. Konečne som prehovoril: 5 "Jahve, zjav mi môj koniec, koľko dní mi ešte zostáva, aby som vedel, aký krátky je môj život. 6 Hľa, na pár piadí si mi dní nameral! Môj život je ničím pred tebou. Každý človek trvá ako závan vetra, 7 mihne sa životom ako tieň. Ako para je bohatstvo, ktoré zhŕňa, ani sám nevie, kto ho pozbiera." 8 A teraz, Pane, čo mám ešte očakávať? Ty si všetka moja nádej. 9 Osloboď ma od všetkých mojich hriechov a nevystav ma hlupákovi na posmech! 10 Mlčím už, ústa neotvorím, lebo ty si to učinil. 11 Prestaň ma už trestať, lebo hyniem pod tvojimi údermi. 12 Trestajúc viny naprávaš vinníka, ako moľ ničíš všetko, na čom si zakladá. Vskutku, človek je len ako závan vetra! Sela 13 Vyslyš moju prosbu, Jahve, a vypočuj moje volanie, nech ťa pohnú moje slzy, veď som tu na zemi iba tvojím hosťom, pútnikom, ako všetci moji predkovia. 14 Odvráť odo mňa svoj nahnevaný pohľad, aby som pookriala prv, než sa poberiem a viac ma nebude.