Predchádzajúca kapitola

38. kapitola

Modlitba v úzkostiach

1 Žalm. Dávidov. Ako pripomienka.
2 Jahve, nekarhaj ma vo svojom rozhorčení, netrestaj ma vo svojom hneve! 3 Lebo ma zasiahli tvoje šípy a tvoja ruka na mňa doľahla. 4 Celý som doráňaný od tvojho rozhorčenia, celý som zdrvený pre svoje hriechy. 5 Topím sa v záplave svojich hriechov, tlačia ma ako ťažké bremeno. 6 Rany mi hnisajú a odporne páchnu, a to pre moju nerozumnosť. 7 Som zhrbený a pokorený, celé dni sa vláčim ako človek v smútku. 8 Telo mi spaľuje horúčka, niet na mne zdravého miesta, 9 nevládny som a celkom dobitý, kričím v mukách svojho srdca. 10 Pane, každá moja túžba je ti známa, moje vzdychanie nie je skryté pred tebou. 11 Srdce mi prudko bije, opúšťa ma sila, ba i svetlo mojich očí hasne. 12 Priatelia a známi sa ma stránia pre moju chorobu a príbuzní sa odťahujú odo mňa. 13 Tí, čo mi číhajú na život, stroja mi nástrahy, tí, čo ma chcú zničiť, zle o mne hovoria a po celé dni vymýšľajú klamstvá. 14 Ale ja som sťa hluchý, nepočúvam, ako nemý, ústa neotváram; 15 ako človek, čo nechce počúvať, lebo sa nevie obrániť. 16 Svoju nádej vkladám v teba, Jahve, ty mi odpovieš, Pane, môj Bože. 17 Prosím ťa, nedovoľ, aby sa vystatovali tí, čo sa tešia, keď sa potknem! 18 Veď som veľmi náchylný k pádu, a preto som stále utrápený. 19 Preto vyznávam svoje viny, skrúšený som pre svoje hriechy. 20 Mnohí sú mi nepriateľmi bez príčiny a mnohí ma bez dôvodu nenávidia. 21 Odplácajú sa mi zlým za dobré, napádajú ma, lebo som sa dal na dobrú cestu. 22 Ale ty, Jahve, neopúšťaj ma, môj Bože, nevzďaľuj sa odo mňa! 23 Ponáhľaj sa mi na pomoc, Pane, moja spása!