Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

37. kapitola

Osud spravodlivého a bezbožníka

1 Dávidov. Alef Nerozhorčuj sa nad bezbožníkmi, nezáviď páchateľom neprávosti,
2 lebo čoskoro budú skosení ako seno a uvädnú ako zeleň lúk. 3 Bet Spoliehaj sa na Jahveho a konaj dobré skutky, bývaj v krajine a ži pokojne! 4 Zamiluj si Jahveho a on ti dá, po čom túži tvoje srdce. 5 Gimel Jahvemu zver svoj život, spoľahni sa naňho a on sa postará: 6 tvojej spravodlivosti dá zažiariť ako svetlu a tvojmu právu ako slnku na poludnie. 7 Dalet Pokojne sa oddaj Jahvemu a dúfaj v neho; nesnaž sa súperiť s tým, kto má úspech, s človekom, ktorý strojí podlé plány. 8 He Mierni svoj hnev a nerozčuľuj sa, nerozhorčuj sa, to je iba na škodu. 9 Veď zlí budú vyhubení, ale tí, čo dúfajú v Jahveho, budú dedičmi zeme. 10 Vav Ešte chvíľu, a s bezbožníkom je koniec, márne ho budeš hľadať, nenájdeš po ňom stopy. 11 Ale pokorní budú dedičmi zeme a budú žiť vo veľkej spokojnosti. 12 Zain Bezbožný snuje nástrahy nábožnému a škrípe zubami, keď ho zbadá. 13 Pánovi je to smiešne, lebo vidí blížiť sa deň jeho záhuby. 14 Chet Bezbožníci tasia meč, napínajú luk, aby zrazili chudobného a úbožiaka a povraždili statočných ľudí. 15 Ale ich meč prebodne ich vlastné srdce a luky sa im polámu. 16 Tet Lepšie je to málo, čo má spravodlivý, ako veľké bohatstvá hriešnikov, 17 lebo mocné ruky bezbožných budú dolámané, ale spravodlivému Jahve dodá silu. 18 Jod Jahve s láskou sleduje život dokonalých a ich dedičstvo navždy zabezpečí. 19 Keď prídu ťažké časy, nebudú sklamaní, aj v čase hladu budú nasýtení. 20 Kaf Ale bezbožní zahynú, nepriatelia Jahveho sa pominú ako lúčne kvety, rozplynú sa ako dym. 21 Lamed Bezbožný si požičia a nikdy nevráti, spravodlivý má súcit a rozdáva. 22 Všetci, ktorých žehná, budú dedičmi zeme, ale tí, ktorých preklial, vyhynú. 23 Mem Jahve sám riadi kroky človeka a s láskou ho sleduje na životnej ceste. 24 Aj keby padol, nezostane ležať, lebo Jahve mu podá ruku. 25 Nun Bol som mladý a teraz som starec, ale ešte som nezažil, že by spravodlivý zostal opustený a jeho deti žobrali o chlieb. 26 Deň čo deň súcitne požičiava, preto požehnanie je na jeho deťoch. 27 Samek Odvráť sa od zlého a rob dobré skutky a budeš dlho živý. 28 Lebo Jahve miluje spravodlivosť a svojich verných neopustí. Ain Ale zlí budú zničení a potomstvo bezbožných vyhubené. 29 Spravodliví ľudia budú dedičmi zeme a budú na nej bývať natrvalo. 30 Pe Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a pravda je vždy na jeho jazyku; 31 Boží zákon má stále na myslia a od neho sa neodchýli. 32 Cade Bezbožník číha na spravodlivého a chce mu život odňať, 33 lenže Jahve mu ho v rukách nenechá, ani nedopustí, aby ho súd vyhlásil za vinného. 34 Kof Spoliehaj sa na Jahveho a choď po jeho cestách, on ti dá silu, aby si zaujal zem, a budeš svedkom záhuby bezbožných. 35 Reš Videl som bezbožníka, ako sa rozpínal a rozmáhal ako košatý céder. 36 Keď som znovu šiel pomimo, už ho tam nebolo, pátral som po ňom a nenašiel som ho. 37 Šin Všímaj si šľachetného, pozoruj statočného, lebo pokojamilovný bude mať potomstvo, 38 ale hriešnici budú vyhubení a potomkovia bezbožných vyhynú. 39 Tav Spravodlivých sám Jahve oslobodí a ochráni v ťažkých časoch. 40 Jahve im pomôže a ich vyslobodí, oslobodí ich od bezbožníkov a zachová ich, lebo u neho hľadajú ochranu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk