Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Žalmov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150

  Záložky

  Osud spravodlivého a bezbožníka

  1 Dávidov. Alef Nerozhorčuj sa nad bezbožníkmi, nezáviď páchateľom neprávosti, 2 lebo čoskoro budú skosení ako seno a uvädnú ako zeleň lúk. 3 Bet Spoliehaj sa na Jahveho a konaj dobré skutky, bývaj v krajine a ži pokojne! 4 Zamiluj si Jahveho a on ti dá, po čom túži tvoje srdce. 5 Gimel Jahvemu zver svoj život, spoľahni sa naňho a on sa postará: 6 tvojej spravodlivosti dá zažiariť ako svetlu a tvojmu právu ako slnku na poludnie. 7 Dalet Pokojne sa oddaj Jahvemu a dúfaj v neho; nesnaž sa súperiť s tým, kto má úspech, s človekom, ktorý strojí podlé plány. 8 He Mierni svoj hnev a nerozčuľuj sa, nerozhorčuj sa, to je iba na škodu. 9 Veď zlí budú vyhubení, ale tí, čo dúfajú v Jahveho, budú dedičmi zeme. 10 Vav Ešte chvíľu, a s bezbožníkom je koniec, márne ho budeš hľadať, nenájdeš po ňom stopy. 11 Ale pokorní budú dedičmi zeme a budú žiť vo veľkej spokojnosti. 12 Zain Bezbožný snuje nástrahy nábožnému a škrípe zubami, keď ho zbadá. 13 Pánovi je to smiešne, lebo vidí blížiť sa deň jeho záhuby. 14 Chet Bezbožníci tasia meč, napínajú luk, aby zrazili chudobného a úbožiaka a povraždili statočných ľudí. 15 Ale ich meč prebodne ich vlastné srdce a luky sa im polámu. 16 Tet Lepšie je to málo, čo má spravodlivý, ako veľké bohatstvá hriešnikov, 17 lebo mocné ruky bezbožných budú dolámané, ale spravodlivému Jahve dodá silu. 18 Jod Jahve s láskou sleduje život dokonalých a ich dedičstvo navždy zabezpečí. 19 Keď prídu ťažké časy, nebudú sklamaní, aj v čase hladu budú nasýtení. 20 Kaf Ale bezbožní zahynú, nepriatelia Jahveho sa pominú ako lúčne kvety, rozplynú sa ako dym. 21 Lamed Bezbožný si požičia a nikdy nevráti, spravodlivý má súcit a rozdáva. 22 Všetci, ktorých žehná, budú dedičmi zeme, ale tí, ktorých preklial, vyhynú. 23 Mem Jahve sám riadi kroky človeka a s láskou ho sleduje na životnej ceste. 24 Aj keby padol, nezostane ležať, lebo Jahve mu podá ruku. 25 Nun Bol som mladý a teraz som starec, ale ešte som nezažil, že by spravodlivý zostal opustený a jeho deti žobrali o chlieb. 26 Deň čo deň súcitne požičiava, preto požehnanie je na jeho deťoch. 27 Samek Odvráť sa od zlého a rob dobré skutky a budeš dlho živý. 28 Lebo Jahve miluje spravodlivosť a svojich verných neopustí. Ain Ale zlí budú zničení a potomstvo bezbožných vyhubené. 29 Spravodliví ľudia budú dedičmi zeme a budú na nej bývať natrvalo. 30 Pe Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a pravda je vždy na jeho jazyku; 31 Boží zákon má stále na myslia a od neho sa neodchýli. 32 Cade Bezbožník číha na spravodlivého a chce mu život odňať, 33 lenže Jahve mu ho v rukách nenechá, ani nedopustí, aby ho súd vyhlásil za vinného. 34 Kof Spoliehaj sa na Jahveho a choď po jeho cestách, on ti dá silu, aby si zaujal zem, a budeš svedkom záhuby bezbožných. 35 Reš Videl som bezbožníka, ako sa rozpínal a rozmáhal ako košatý céder. 36 Keď som znovu šiel pomimo, už ho tam nebolo, pátral som po ňom a nenašiel som ho. 37 Šin Všímaj si šľachetného, pozoruj statočného, lebo pokojamilovný bude mať potomstvo, 38 ale hriešnici budú vyhubení a potomkovia bezbožných vyhynú. 39 Tav Spravodlivých sám Jahve oslobodí a ochráni v ťažkých časoch. 40 Jahve im pomôže a ich vyslobodí, oslobodí ich od bezbožníkov a zachová ich, lebo u neho hľadajú ochranu.
 • Kniha Žalmov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)