Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

36. kapitola

Hriešnikova zlomyseľnosť a Božia dobrota

1 Pre zbormajstra. Jahveho sluhu. Dávidov.
2 V mysli bezbožníka hriech má hlavné slovo, preto on nemá Božej bázne. 3 Taký je namyslený, že svoje hriechy neuznáva a nikdy ich neľutuje. 4 Všetko, čo hovorí, je samá podlosť a lož, od múdrosti sa obrátil a dobro nekoná. 5 Aj na svojom lôžku plánuje podlé činy, uvzato sa pridŕža zlých ciest a nikdy sa neodvráti od hriechu. 6 Tvoja láska, Jahve, siaha až do neba a tvoja vernosť dosahuje oblaky. 7 Tvoja spravodlivosť stojí ako nebotyčné hory a tvoje úmysly sú hlboké ako morské priepasti. Jahve, ty pomáhaš ľuďom i zvieratám; 8 aká vznešená je tvoja láska! Ľudia sa utiekajú pod tvoje ochranné krídla, 9 sýtiš ich výdatným pokrmom svojho domu a napájaš ich z rieky svojej dobroty. 10 Ty si zdroj všetkého života a pomocou tvojho svetla uvidíme Svetlo. 11 Rozprestri svoju lásku na tých, čo ťa poznajú, a svoju spravodlivosť na ľudí úprimného srdca! 12 Nech ma nedostihne noha spupného človeka a ruka bezbožníka nech ma nevyženie z domu. 13 Hľa, popadali tí, čo páchali krivdy, boli zrazení k zemi, už nemôžu povstať.