Predchádzajúca kapitola

35. kapitola

Modlitba prenasledovaného spravodlivého

1 Dávidov. Jahve, odsúď tých, čo ma odsudzujú, bojuj proti tým, čo proti mne bojujú!
2 Vezmi svoj štít i výzbroj a príď mi na pomoc! 3 Zdvihni svoju kopiju a topor proti tým, čo ma prenasledujú. Povedz mi: "Ja som tvoja spása." 4 Hanba a posmech tým, čo má chcú zahubiť! Nech s potupou ustúpia tí, čo mi chystajú skazu! 5 Nech sú ako pleva vo vetre, keď ich poženie Jahveho anjel, 6 nech je ich cesta tmavá a klzká, keď ich bude stíhať Jahveho anjel. 7 Bez príčiny mi nastavili siete, bez dôvodu vykopali jamu, aby ma chytili, 8 ale ich samých stihne záhuba, ktorej sa nenazdali, chytia sa do siete, ktorú mi nastavili, padnú do jamy, ktorú mi vykopali. 9 Ja sa však budem radovať v Jahvem, plný šťastia, že ma zachránil. 10 Zo všetkých síl budem volať: "Jahve, kto sa ti vyrovná? Ty chrániš slabého pred silnejším, chudobného a bedára pred vydieračom." 11 Predstupujú zlomyseľní svedkovia: vyšetrujú ma z toho, o čom nemám tušenia. 12 Zlom sa mi odplácajú za dobro, som celkom opustený. 13 Keď oni boli chorí, ja som smútil, postil som sa a bez prestania som sa za nich modlil. 14 Chodil som skľúčený, akoby šlo o priateľa alebo brata, ako v smútku nad vlastnou matkou skláňal som sa zarmútený k zemi. 15 Ale keď mňa stihla nehoda, oni sa s výsmechom zhŕkli, zhŕkli sa, nečakane začali ma biť a bez prestania ma tupili. 16 Po mojom páde ma obstúpili, zversky na mňa cerili zuby. 17 Pane, dokiaľ budeš na to hľadieť? Vysloboď ma z ich ukrutného násilia, zachráň mi život z drápov bezbožníkove! 18 Potom ťa budem chváliť vo veľkom zhromaždení, budem ťa oslavovať pred všetkým ľudom. 19 Nedaj, aby sa tešili moji zlomyseľní nepriatelia! Nedopusť, aby sa uškŕňali tí, čo ma nenávidia bez príčiny. 20 Oni nie sú priateľskí voči pokojamilovným ľuďom, ale vymýšľajú proti nim všemožné luhárstva, 21 s krikom ma obviňujú: "Videli sme na vlastné oči!" 22 Jahve, ty si všetko videl, preto nemlč! Pane, nestoj obďaleč! 23 Povstaň a ochráň ma, Pane, Bože môj, postav sa na moju obranu! 24 Jahve, môj Bože, ty si spravodlivý, dopomôž mi k právu! Nedaj, aby sa kochali v mojom utrpení! 25 Nedovoľ, aby si namýšľali: "Stalo sa, ako sme si želali!" Aby sa nevystatovali: "Zničili sme ho." 26 Nech sa sklamú a zahanbia všetci, čo sa tešia z môjho nešťastia! Nech stihne hanba a posmech všetkých, čo sa vynášajú nado mňa! 27 Ale tí, čo sú presvedčení o mojej nevine, nech znova a znova radostne volajú: "Veľký je Jahve, ktorý svojmu služobníkovi zaručuje šťastie." 28 A ja budem všade rozhlasovať, že si spravodlivý, deň čo deň budem ťa oslavovať.