Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Žalmov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150

  Záložky

  Modlitba prenasledovaného spravodlivého

  1 Dávidov. Jahve, odsúď tých, čo ma odsudzujú, bojuj proti tým, čo proti mne bojujú! 2 Vezmi svoj štít i výzbroj a príď mi na pomoc! 3 Zdvihni svoju kopiju a topor proti tým, čo ma prenasledujú. Povedz mi: "Ja som tvoja spása." 4 Hanba a posmech tým, čo má chcú zahubiť! Nech s potupou ustúpia tí, čo mi chystajú skazu! 5 Nech sú ako pleva vo vetre, keď ich poženie Jahveho anjel, 6 nech je ich cesta tmavá a klzká, keď ich bude stíhať Jahveho anjel. 7 Bez príčiny mi nastavili siete, bez dôvodu vykopali jamu, aby ma chytili, 8 ale ich samých stihne záhuba, ktorej sa nenazdali, chytia sa do siete, ktorú mi nastavili, padnú do jamy, ktorú mi vykopali. 9 Ja sa však budem radovať v Jahvem, plný šťastia, že ma zachránil. 10 Zo všetkých síl budem volať: "Jahve, kto sa ti vyrovná? Ty chrániš slabého pred silnejším, chudobného a bedára pred vydieračom." 11 Predstupujú zlomyseľní svedkovia: vyšetrujú ma z toho, o čom nemám tušenia. 12 Zlom sa mi odplácajú za dobro, som celkom opustený. 13 Keď oni boli chorí, ja som smútil, postil som sa a bez prestania som sa za nich modlil. 14 Chodil som skľúčený, akoby šlo o priateľa alebo brata, ako v smútku nad vlastnou matkou skláňal som sa zarmútený k zemi. 15 Ale keď mňa stihla nehoda, oni sa s výsmechom zhŕkli, zhŕkli sa, nečakane začali ma biť a bez prestania ma tupili. 16 Po mojom páde ma obstúpili, zversky na mňa cerili zuby. 17 Pane, dokiaľ budeš na to hľadieť? Vysloboď ma z ich ukrutného násilia, zachráň mi život z drápov bezbožníkove! 18 Potom ťa budem chváliť vo veľkom zhromaždení, budem ťa oslavovať pred všetkým ľudom. 19 Nedaj, aby sa tešili moji zlomyseľní nepriatelia! Nedopusť, aby sa uškŕňali tí, čo ma nenávidia bez príčiny. 20 Oni nie sú priateľskí voči pokojamilovným ľuďom, ale vymýšľajú proti nim všemožné luhárstva, 21 s krikom ma obviňujú: "Videli sme na vlastné oči!" 22 Jahve, ty si všetko videl, preto nemlč! Pane, nestoj obďaleč! 23 Povstaň a ochráň ma, Pane, Bože môj, postav sa na moju obranu! 24 Jahve, môj Bože, ty si spravodlivý, dopomôž mi k právu! Nedaj, aby sa kochali v mojom utrpení! 25 Nedovoľ, aby si namýšľali: "Stalo sa, ako sme si želali!" Aby sa nevystatovali: "Zničili sme ho." 26 Nech sa sklamú a zahanbia všetci, čo sa tešia z môjho nešťastia! Nech stihne hanba a posmech všetkých, čo sa vynášajú nado mňa! 27 Ale tí, čo sú presvedčení o mojej nevine, nech znova a znova radostne volajú: "Veľký je Jahve, ktorý svojmu služobníkovi zaručuje šťastie." 28 A ja budem všade rozhlasovať, že si spravodlivý, deň čo deň budem ťa oslavovať.
 • Kniha Žalmov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)