Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

34. kapitola

Chvála Božej spravodlivosti

1 Dávidov. Keď pred Abimelekom predstieral, že nemá rozum, dal sa od neho vyhnať a odišiel.
2 Alef Zvelebovať budem Jahveho ustavične, nech ho moje pery chváliť neprestanú! 3 Bet V Jahvem sa budem chváliť, nech to počujú utláčaní a nech sa potešia! 4 Gimel Oslavujte Jahveho so mnou, zvelebujme jeho meno spoločne! 5 Dalet U Jahveho som hľadal pomoc a vypočul ma, vytrhol ma zo všetkých úzkostí. 6 He Hľaďte na neho a zažiarite radosťou, nikdy nebudete sklamaní. 7 Zain Hľa, tu bedár kričí k Jahvemu o pomoc; Jahve ho počuje a vyslobodí zo všetkých ťažkostí. 8 Chet Jahveho anjel stráži tých, čo veria v neho, a z nebezpečenstva ich vyslobodzuje. 9 Tet Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Jahve! Šťastný človek, čo sa utieka k nemu. 10 Jod Milujte Jahveho, všetci jeho verní, lebo tým, čo ho milujú, nič nebude chýbať. 11 Kaf Neveriacia budú trpieť nedostatok a hlad, ale kto miluje Jahveho, nepocíti núdzu. 12 Lamed Poďte, mladí priatelia, a počúvajte ma: naučím vás, ako slúžiť Jahvemu. 13 Mem Chcete mať radosť zo života? Túžite po šťastí a dlhom živote? 14 Nun Nerozprávajte zlé reči a nehovorte nepravdy, 15 Samek chráňte sa zlého a robte dobré skutky, túžte po pokoji a oň sa pričiňujte! 16 Ain Jahve s láskou sleduje statočných ľudí a počúva ich volanie o pomoc, 17 Pe od zlých sa Jahve odvracia a vyhladí zo sveta aj spomienku na nich. 18 Cade Keď ľudia volajú o pomoc, Jahve ich počúva a vyslobodí ich zo všetkých trápení. 19 Kof Jahve je nablízku tým, čo majú srdce zranené a zachraňuje zlomených na duchu. 20 Reš Spravodlivý môže mať veľa utrpení, ale Jahve ho z nich všetkých vyslobodí. 21 Šin Chráni mu každú kostičku v tele, ani jedna z nich sa nezlomí. 22 Tav Bezbožného zahubí vlastná zloba, tí, čo nenávidia spravodlivých, budú za to pykať. 23 Jahve zachráni život svojich služobníkov, kto u neho hľadá útočište, nebude potrestaný.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk