Predchádzajúca kapitola

34. kapitola

Chvála Božej spravodlivosti

1 Dávidov. Keď pred Abimelekom predstieral, že nemá rozum, dal sa od neho vyhnať a odišiel.
2 Alef Zvelebovať budem Jahveho ustavične, nech ho moje pery chváliť neprestanú! 3 Bet V Jahvem sa budem chváliť, nech to počujú utláčaní a nech sa potešia! 4 Gimel Oslavujte Jahveho so mnou, zvelebujme jeho meno spoločne! 5 Dalet U Jahveho som hľadal pomoc a vypočul ma, vytrhol ma zo všetkých úzkostí. 6 He Hľaďte na neho a zažiarite radosťou, nikdy nebudete sklamaní. 7 Zain Hľa, tu bedár kričí k Jahvemu o pomoc; Jahve ho počuje a vyslobodí zo všetkých ťažkostí. 8 Chet Jahveho anjel stráži tých, čo veria v neho, a z nebezpečenstva ich vyslobodzuje. 9 Tet Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Jahve! Šťastný človek, čo sa utieka k nemu. 10 Jod Milujte Jahveho, všetci jeho verní, lebo tým, čo ho milujú, nič nebude chýbať. 11 Kaf Neveriacia budú trpieť nedostatok a hlad, ale kto miluje Jahveho, nepocíti núdzu. 12 Lamed Poďte, mladí priatelia, a počúvajte ma: naučím vás, ako slúžiť Jahvemu. 13 Mem Chcete mať radosť zo života? Túžite po šťastí a dlhom živote? 14 Nun Nerozprávajte zlé reči a nehovorte nepravdy, 15 Samek chráňte sa zlého a robte dobré skutky, túžte po pokoji a oň sa pričiňujte! 16 Ain Jahve s láskou sleduje statočných ľudí a počúva ich volanie o pomoc, 17 Pe od zlých sa Jahve odvracia a vyhladí zo sveta aj spomienku na nich. 18 Cade Keď ľudia volajú o pomoc, Jahve ich počúva a vyslobodí ich zo všetkých trápení. 19 Kof Jahve je nablízku tým, čo majú srdce zranené a zachraňuje zlomených na duchu. 20 Reš Spravodlivý môže mať veľa utrpení, ale Jahve ho z nich všetkých vyslobodí. 21 Šin Chráni mu každú kostičku v tele, ani jedna z nich sa nezlomí. 22 Tav Bezbožného zahubí vlastná zloba, tí, čo nenávidia spravodlivých, budú za to pykať. 23 Jahve zachráni život svojich služobníkov, kto u neho hľadá útočište, nebude potrestaný.