Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

32. kapitola

Vyznanie oslobodzuje od hriechu

1 Dávidova. Báseň. Šťastný človek, ktorému boli odpustené hriechy, ktorý bol oslobodený od viny.
2 Šťastný človek, ktorému Jahve nepripočíta zlo, ktorý nechová klamstvo vo svojej duši. 3 Zakiaľ som sa vzpieral vyznať svoje hriechy, opúšťali ma sily pre stále výčitky svedomia, 4 lebo dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Životná sila vo mne vysychala sťa miazga v letnej horúčave. Sela 5 Potom som vyznal svoje hriechy, nezatajil som svoje viny. Povedal som: "Vyznávam svoje hriechy Jahvemu" a ty si mi odpustil všetky moje previnenia. Sela 6 Tak nech ťa prosí každý veriaci v čase úzkosti a hoci by hrozila potopa, nezasiahne ho. 7 Ty si moje útočište, chrániš ma v ťažkostiach, vyvolávaš vôkol mňa víťazné piesne. Sela 8 "Poučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej máš kráčať" (hovorí Boh), "budem ti radiť a sledovať ťa láskavým pohľadom. 9 Nebuď bez rozumu sťa kôň alebo mulica, ktorých treba držať na uzde a krotiť zubadlom, inak ťa neposlúchnu!" 10 Bezbožný človek má veľa trápení, no človeka, čo verí v Jahveho, neustále obklopuje jeho láska. 11 Tešte sa, statoční ľudia, Božej pomoci a jasajte, všetci ľudia úprimného srdca!