Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

31. kapitola

Modlitba v skúške

1 Pre zbormajstra. Žalm. Dávidov.
2 U teba, Jahve, hľadám ochranu, nedovoľ nikdy, aby som sa sklamal! Zachráň ma, veď ty si spravodlivý! 3 Vypočuj ma, zachráň ma čím skôr, buď mi istým útočišťom, buď mi záchranným hradom! 4 Tys’ moje isté útočište, môj hrad nedobytný, ukáž mi cestu a veď ma, ako si prisľúbil. 5 Vysloboď ma z osídla, čo mi nastrojili, lebo ty si môj ochranca. 6 Jahve, tebe sa do rúk zverujem, ty ma zachrániš, lebo si môj verný Boh. 7 Nenávidíš tých, čo sa klaňajú modlám, ale ja vkladám svoju dôveru v Jahveho, 8 preto sa teším a plesám v tvojej láske. Zhliadol si na moje utrpenie, videl si môj biedny stav. 9 Nedovolil si, aby ma zajal nepriateľ, ale vyviedol si ma na bezpečné miesto. 10 Jahve, buď mi milostivý, lebo som zasa v ťažkostiach, oko sa mi zakalilo žiaľom, som úplne vyčerpaný. 11 Zármutok mi skracuje život, roky sa míňajú vzdychaním, choroba sa mi zažiera do kostí. 12 Svojim nepriateľom som na posmech. Susedom na ťarchu, priateľom na postrach, tí, čo ma vidia na ulici, utekajú predo mnou. 13 Ľudia na mňa zabudli ako na mŕtveho, ako na odhodený črep. 14 Počujem ľudí o sebe povrávať a vyhrážky zo všetkých strán, lebo sa spolčujú proti mne a stroja úklady, ako ma zahubiť. 15 Ja sa však spolieham na teba, Jahve, a vyznávam, že ty si môj Boh, 16 môj osud je v tvojich rukách. Vysloboď ma z rúk mojich nepriateľov, od tých, čo ma prenasledujú. 17 Láskavo zhliadni na svojho sluhu, zachráň ma svojou milosrdnou láskou! 18 Teba vzývam, Jahve, nedaj, aby som bol zahanbený! Nech hanba stihne bezbožníkov, nech zamĺknu v ríši smrti! 19 Nech onemejú lživé pery, čo povýšene a opovržlivo hanobia spravodlivých! 20 Jahve, aká veľká je tvoja dobrota voči tým, čo si ťa uctievajú, pred zrakom všetkých ľudí ju preukazuješ tým, čo sa zverili do tvojich rúk. 21 Chrániš ich bezpečne svojou prítomnosťou pred ľuďmi, čo sa spikli proti nim; skrývaš ich u seba ako v bezpečnom stane pred hašterivými ľuďmi. 22 Nech je zvelebený Jahve, lebo mi podivuhodne prejavil svoju lásku v obľahnutom meste! 23 Už som si v úľaku myslel: "Som vylúčený z tvojej priazne," ale ty si vypočul moju hlasnú prosbu, keď som ťa vzýval o pomoc. 24 Milujte Jahveho, všetci veriaci, lebo Jahve chráni svojich verných, ale tvrdo odplatí tým, čo si počínajú pyšne. 25 Vzchopte sa, majte odvahu, vy všetci, čo dúfate v Jahveho!