Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

31. kapitola

Modlitba v skúške

1 Pre zbormajstra. Žalm. Dávidov.
2 U teba, Jahve, hľadám ochranu, nedovoľ nikdy, aby som sa sklamal! Zachráň ma, veď ty si spravodlivý! 3 Vypočuj ma, zachráň ma čím skôr, buď mi istým útočišťom, buď mi záchranným hradom! 4 Tys’ moje isté útočište, môj hrad nedobytný, ukáž mi cestu a veď ma, ako si prisľúbil. 5 Vysloboď ma z osídla, čo mi nastrojili, lebo ty si môj ochranca. 6 Jahve, tebe sa do rúk zverujem, ty ma zachrániš, lebo si môj verný Boh. 7 Nenávidíš tých, čo sa klaňajú modlám, ale ja vkladám svoju dôveru v Jahveho, 8 preto sa teším a plesám v tvojej láske. Zhliadol si na moje utrpenie, videl si môj biedny stav. 9 Nedovolil si, aby ma zajal nepriateľ, ale vyviedol si ma na bezpečné miesto. 10 Jahve, buď mi milostivý, lebo som zasa v ťažkostiach, oko sa mi zakalilo žiaľom, som úplne vyčerpaný. 11 Zármutok mi skracuje život, roky sa míňajú vzdychaním, choroba sa mi zažiera do kostí. 12 Svojim nepriateľom som na posmech. Susedom na ťarchu, priateľom na postrach, tí, čo ma vidia na ulici, utekajú predo mnou. 13 Ľudia na mňa zabudli ako na mŕtveho, ako na odhodený črep. 14 Počujem ľudí o sebe povrávať a vyhrážky zo všetkých strán, lebo sa spolčujú proti mne a stroja úklady, ako ma zahubiť. 15 Ja sa však spolieham na teba, Jahve, a vyznávam, že ty si môj Boh, 16 môj osud je v tvojich rukách. Vysloboď ma z rúk mojich nepriateľov, od tých, čo ma prenasledujú. 17 Láskavo zhliadni na svojho sluhu, zachráň ma svojou milosrdnou láskou! 18 Teba vzývam, Jahve, nedaj, aby som bol zahanbený! Nech hanba stihne bezbožníkov, nech zamĺknu v ríši smrti! 19 Nech onemejú lživé pery, čo povýšene a opovržlivo hanobia spravodlivých! 20 Jahve, aká veľká je tvoja dobrota voči tým, čo si ťa uctievajú, pred zrakom všetkých ľudí ju preukazuješ tým, čo sa zverili do tvojich rúk. 21 Chrániš ich bezpečne svojou prítomnosťou pred ľuďmi, čo sa spikli proti nim; skrývaš ich u seba ako v bezpečnom stane pred hašterivými ľuďmi. 22 Nech je zvelebený Jahve, lebo mi podivuhodne prejavil svoju lásku v obľahnutom meste! 23 Už som si v úľaku myslel: "Som vylúčený z tvojej priazne," ale ty si vypočul moju hlasnú prosbu, keď som ťa vzýval o pomoc. 24 Milujte Jahveho, všetci veriaci, lebo Jahve chráni svojich verných, ale tvrdo odplatí tým, čo si počínajú pyšne. 25 Vzchopte sa, majte odvahu, vy všetci, čo dúfate v Jahveho!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk