Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

30. kapitola

Vďakyvzdanie po nebezpečenstve smrti

1 Žalm. Pieseň na posvätenie Domu. Dávidova.
2 Chválim ťa, Jahve, lebo si ma zachránil, nevystavil si ma škodoradosti nepriateľov. 3 Jahve, môj Bože, k tebe som volal a uzdravil si ma. 4 Vyviedol si ma z ríše mŕtvych, vrátil si ma životu, keď som už schádzal do hrobu. 5 Spievajte chvály Jahvemu, všetci veriaci! Vzdávajte vďaky jeho svätému menu! 6 Veď len chvíľku trvá jeho hnev, ale jeho dobrota po celý život. Aj keď nás zvečera navštívi plač, úsvit nám prináša radosť. 7 Vo svojom šťastí som si myslel: "Ja nikdy nepadnem." 8 Jahve, vo svojej priazni si ma postavil ako v bezpečnom skalnom útočišti, ale keď si sa skryl predo mnou, hneď sa ma zmocnil strach. 9 Jahve, k tebe som volal, teba som prosil o pomoc: 10 "Aký úžitok by bol z mojej smrti, z toho, ak padnem do hrobu? Či ťa môže chváliť prach a hlásať tvoju vernú lásku? 11 Čuj ma, Jahve, zmiluj sa nado mnou, pomôž mi, Jahve!" 12 Môj žiaľ si premenil na radostný tanec. Zviekol si zo mňa smútočné šaty a obliekol si ma do rúcha radosti. 13 Preto nemôžem mlčať, ale budem ti spievať chvály. Jahve, môj Boh, naveky ťa budem oslavovať.