Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

Ranné volanie prenasledovaného spravodlivého

1 Žalm zložil Dávid na úteku pred svojím synom Absolonom.
2 Jahve, koľko mám nepriateľov! Koľkí povstávajú proti mne! 3 Koľkí si o mne povrávajú: "Ani Boh ho nezachránil!" Sela 4 Ale ty, Jahve, si môj ochranca, moja sláva! Ty mi dvíhaš hlavu. 5 Kričím k Jahvemu o pomoc a on mi odpovedá zo svojho svätého vrchu. Sela 6 A ja si líham a zaspávam i zobúdzam sa, lebo Jahve mi pomáha. 7 Nebojím sa množstva ľudí, čo ma obkľúčili zo všetkých strán. Povstaň, 8 Jahve! Zachráň ma, Bože môj! Mojich nepriateľov biješ po tvári, vyrážaš zuby bezbožníkom. 9 Jahve, záchranca náš, nech tvoje požehnanie spočinie na tvojom ľude! Sela