Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

Mesiášska dráma

1 Prečo sa búria národy, načo ľudia vymýšľajú daromné plány?
2 Králi zeme povstávajú, kniežatá sa spolčujú proti Jahvemu a jeho Pomazanému: 3 "Strhnime si ich putá, zhoďme zo seba ich jarmo!" 4 Jahve, ktorý tróni v nebi, sa útrpne smeje, berie ich na posmech 5 a prehovorí k nim nahnevane, jeho hnev ich úžasom ohromí: 6 "Ustanovil som si kráľa na Sione, na Sione, svojom svätom vrchu." 7 Ja teda vyhlasujem Jahveho rozhodnutie: "On mi povedal: Ty si môj syn, dnes som sa stal tvojím otcom. 8 Žiadaj si odo mňa, a dám ti národy do dedičstva a do vlastníctva končiny zeme. 9 Budeš vládnuť nad nimi železným prútom, roztrieskaš ich ako hlinené nádoby." 10 Teda buďte rozumní, králi! Dajte si povedať, vladári zeme! 11 Pokorne slúžte Jahvemu 12 a klaňajte sa mu s bázňou! Inak sa nahnevá, a zahyniete v najlepšom veku, lebo jeho hnev vzplanie náhle. Blažení, ktorí našli ochranu v Bohu!