Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

28. kapitola

Vrúcna prosba a vďakyvzdanie

1 Dávidov. Jahve, moja opora, k tebe volám, neodvracaj sa zamĺklo odo mňa. Ak mi neodpovieš, budem ako tí, čo idú do hrobu.
2 Čuj moju modlitbu, keď volám o pomoc, keď spínam ruky, Jahve, k tvojmu svätému chrámu. 3 Nezatracuj ma s bezbožníkmi a zločincami, čo ľuďom rozprávajú o pokoji, ale srdcia majú plné zloby. 4 Jahve, strestaj ich za to, čoho sa dopustili, za všetko zlo, čo popáchali. Odplať im za všetky ich skutky, daj im, čo si zasluhujú. 5 Lebo nechcú uznať, čo Jahve vykonal, ani diela, ktoré stvoril, preto nech ich zmetie a vstať im nedovolí! 6 Nech je oslávený Jahve, lebo počul moje volanie o pomoc. 7 Jahve je moja sila, môj ochranný štít, na neho sa spolieham, pomohol mi, preto sa radujem z celého srdca a ďakujem mu svojou piesňou. 8 Jahve je silou svojmu ľudu a bezpečným útočišťom svojmu vyvolenému. 9 Spas ľud svoj a žehnaj svoje dedičstvo. Buď im dobrým pastierom a opatruj ich naveky.