Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

27. kapitola

Bez strachu v Božej blízkosti

1 Dávidov. Jahve je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Jahve je ochranca môjho života, koho sa mám obávať?
2 Keď na mňa zaútočia zlí ľudia a chcú ma zničiť, títo moji nepriatelia a protivníci sami sa potkýnajú a padajú. 3 Aj keby ma obkľúčilo celé vojsko, srdce sa mi nenaľaká, aj keby sa vojna strhla proti mne, zostanem plný dôvery. 4 Prosil som Jahveho o jedno a len to si žiadam: aby som mohol po celý život bývať vo svätom meste, chodievať do jeho chrámu a tešiť sa Jahveho priazni. 5 V zlých časoch ma skryje vo svojom dome, schová ma v tajnom zákutí svojho príbytku, umiestni ma v bezpečí, ako na vysokej skale. 6 Potom oslávim víťazstvo nad všetkými nepriateľmi, v jeho chráme prinesiem slávnostné obety a pri nich budem Jahvemu hrať a spievať. 7 Čuj, Jahve, môj hlas, buď milostivý a odpovedz mi! 8 "Poďte ku mne!" – znejú mi v srdci tvoje slová. Idem k tebe, Jahve, 9 neskrývaj sa predo mnou! Nehnevaj sa na mňa a neodvrhuj ma, veď ty si mi stále pomáhal, nenechávaj ma, neopúšťaj ma, Boh a Spasiteľ môj! 10 Aj keby ma opustil môj otec i moja matka, Jahve sa vždy o mňa postará. 11 Ukáž mi, Jahve, čo chceš, aby som robil, a veď ma bezpečnou cestou života, lebo mám veľa neprajníkov. 12 Nevydávaj ma napospas mojim nepriateľom, ktorí ma napádajú falošnými žalobami a dychtia po násilí. 13 Som si istý, že ešte v tomto živote zakúsim tvoju dobrotu. 14 Dúfaj v Jahveho, buď silný, maj v srdci odvahu! Dúfaj v Jahveho!