Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

26. kapitola

Modlitba nevinného

1 Dávidov. Jahve, dopomôž mi k právu, lebo žijem statočne a k tebe, Jahve, mám nezlomnú dôveru.
2 Jahve, skúmaj ma a skúšaj, preskúmaj mi srdce a myseľ. 3 Tvoju lásku mám stále pred očami, žijem podľa tvojej vôle. 4 Nevysedávam s podlými ľuďmi a nepostávam so zákerníkmi. 5 Spoločnosť zlých je mi odporná, medzi bezbožníkov si nesadnem. 6 Na znak nevinnosti umývam si ruky a pristupujem pred tvoj oltár, Jahve. 7 Spievam ti ďakovnú pieseň a zvelebujem tvoje predivné činy. 8 Jahve, milujem dom, v ktorom bývaš, miesto, kde je stánok tvojej slávy. 9 Nevrhni ma do záhuby s hriešnikmi, neznivoč ma spolu s vrahmi, 10 s takými, čo majú ruky plné zločinov a pravicu plnú úplatkov. 11 Ale ja sa snažím žiť dokonale, zachráň ma, buď mi milostivý! 12 Keď sa dostanem na bezpečnú cestu, Jahve, budem ťa oslavovať v spoločnosti bohabojných.