Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

24. kapitola

Liturgia vstupu do svätyne

1 Žalm. Dávidov. Jahvemu patrí zem a všetko, čo ju napĺňa, jeho je celá zem a všetci obyvatelia.
2 Lebo on ju postavil na vodách a jej základy položil do hlbín mora. 3 Kto smie vstúpiť na Jahveho vrch? Kto si môže zastať na jeho svätom mieste? 4 Ten, kto je čistý v myšlienkach i skutkoch, kto neklame a falošne neprisahá. 5 Takého Jahve požehná, odmení ho Boh, jeho Spasiteľ. 6 To sú ľudia, ktorí milujú Boha, hľadajú tvoju prítomnosť, Bože našich otcov. Sela 7 Brány, otvorte sa dokorán, otvorte sa, pradávne brány, nech vstúpi kráľ slávy! 8 Kto je ten kráľ slávy? Jahve silný a mocný, Jahve hrdinský v boji. 9 Brány, otvorte sa dokorán, otvorte sa, pradávne brány, nech vstúpi kráľ slávy! 10 Kto je ten kráľ slávy? Vševládny Boh – on je ten Kráľ slávy!